Globalna sedmica preduzetništva

https://genglobal.org/
Razvojna agencija Republike Srpske (ranije Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća) bila je partner i domaćin za BiH u aktivnostima u okviru Globalne sedmice preduzetništva u periodu 2009 – 2012.

Globalna sedmica preduzetništva predstavlja inicijativu koja treba da inspiriše mlade ljude da prihvate inovaciju, maštovitost i kreativnost, da pretvore svoje ideje u stvarnost.

Globalna sedmica preduzetništva predstavlja kampanju čiji je cilj stvaranje preduzetničke kulture među mladim ljudima, povezivanje mladih širom svijeta kroz lokalne, nacionalne i globalne aktivnosti osmišljene da im pomognu da istraže svoje mogućnosti kao početnici u poslu i inovatori.

Tokom jedne sedmice, organizacije partneri sprovode različite aktivnosti, od jednostavnih govora, do iscrpnih takmičenja zamišljenih da inspirišu, povežu, informišu, pomognu i pokrenu sljedeću generaciju preduzetnika.

To je globalna inicijativa koja povezuje sve one koji žele da je prihvate. Organizacije domaćini u svakoj zemlji regrutuju partnere i koordiniraju određenim aktivnostima. Kakav će oblik aktivnosti biti zavisi isključivo od maštovitosti partnera i učesnika. I dok će lista svih predloženih aktivnosti, kao što su takmičenja u inovacijama, preduzetnički filmski festivali, školske aktivnosti i lokalni susreti preduzetnika biti dostupni preko interneta, stvarne aktivnosti, koje će sprovoditi partneri, će se razlikovati.

Iako je sedmica preduzetništva po obimu globalna, u suštini se radi o lokalnoj inicijativi koja odražava običaje i preduzetničku kulturu svake sredine.

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća bila je organizator različitih događaja u okviru ove manifestacije kao što su: Takmičenje za najbolji video spot i fotografiju o preduzetništvu, Startup Weekend, Clean Tech Open, omladinski sajmovi preduzetništva, konferencije o preduzetništvu kod mladih, okrugli stolovi na kojima je razgovarano o različitim aspektima razvoja preduzetništva, predavanja o preduzetništvu za mlade i slično.
Ewing Marion Kauffman fondacija – pokretač inicijative Globalna sedmica preduzetništva

Ewing Marion Kauffman fondacija je privatna nestranačka fondacija čiji je rad posvećen razvoju privreda i unapređenju ljudskog blagostanja, koristeći moć preduzetništva i inovativnosti.
Kroz sopstvena istraživanja i druge inicijative, fondacija ima cilj da ukaže mladima na mogućnosti koje sa sobom nosi preduzetništvo, da promoviše preduzetničko obrazovanje, da ukazuje na značaj politike koja podržava preduzetništvo i da pronalazi nove načine komercijalizacije novog znanja i tehnologija.
Takođe, priprema studente da postanu inovatori, preduzetnici i osposobljeni radnici ekonomije 21. vijeka, kroz inicijative za unapređenje obrazovanja iz matematike, inženjerstva, nauke i tehnologije.

www.kauffman.org