DanubeChance2.0

„Prihvatanje neuspjeha da bi se olakšalo pružanje „druge šanse“ preduzetnicima u Dunavskoj regiji“

Akronim: DanubeChance2.0

Okvirni program: Interreg Dunavski transnacionalni program

Trajanje: 01.07.2018. – 30.06.2021.

Prioritet: Inovativna i društveno odgovorna Dunavska regija

Specifični cilј: Povećati kompetencije za poslovne i društvene inovacije

Cilј projekta: Razvijanje politika „druge šanse“ preduzetnicima, kao i razvoj praktičnih rješenja za pobolјšanje preduzetničkog učenja i kulture da bi se izbjegao „gubitak preduzetničkog potencijala“ i prevazišla „stigmatizacija“ preduzetnika koji su bankrotirali u Dunavskoj regiji.

Cilјna grupa su preduzetnici čiji prvi poslovni poduhvat nije uspio, ali su spremni za novi početak, zatim  kreatori politika i  donosioci odluka, te institucije koje su uklјučene u proces podrške preduzetnicima i  razvoj preduzetništva.

Projektni partneri:

Organizacija za razvoj industrije IFKA Mađarska (Vodeći partner)

Steinbeis  2i GmbH Nјemačka

Tehnički univerzitet Kluž-Napoka Rumunija

Centar za socijalne inovacije Austrija

Pomurski tehnološki park Slovenija

Panonska poslovna mreža Mađarska

Unija slovačkih klastera Slovačka

Centar za poduzetništvo Osijek Hrvatska

Privredna komora Republike Srbije

Razvojna agencija Republike Srpske Republika Srpska/Bosna i Hercegovina

Organizacija za razvoj sektora malih i srednjih preduzeća Moldavija

Institut za tržišne probleme i ekonomsko-ekološka istraživanja Ukrajine

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske

EURADA Asocijacija razvojnih agencija Belgija

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske

Ministarstvo ekonomije Moldavije

Izvršni sekreterijat Centralno-evropske inicijative Italija

Ukupan budžet: 1.822.550 € koji sufinansira Evropska unija iz ERFD, IPA i ENI fondova od čega se 94,750 € odnosi na Razvojnu agenciju Republike Srpske.

Više informacija o projektu se može pronaći na zvaničnoj veb stranici projekta: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubechance2-0