Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj