Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća za period 01.01.-31.12.2011. godine