Finansijski izvještaji za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine i Izvještaj nezavisnog revizora