Finansijski izvještaj za godinu koja se završava 31. decembra 2010. godine i Izvještaj nezavisnog revizora