RTD Health Cluster

 Aleja kozarskog odreda, Prijedor
 +387 52 241 600
 office@rtcluster-health.rs.ba
 http://www.rtdcluster-health.rs.ba
Klaster je osnovan u okviru projekta AMI 4EUROPE koji je realizovan u periodu od tri godine i okupio je više od 20 institucija iz Španije, Italije, Nemačke, Mađarske, Rumunije i Bosne i Hercegovine, sa više ciljeva, od kojih je jedan bio uspostavljanje klastera u Rumuniji i Bosni i Hercegovini.

Učesnici u projektu AMI 4EUROPE u Bosni i Hercegovini su: Agencija za ekonomski razvoj opštine Prijedor (PREDA-PD), Opšta bolnica Prijedor, Medicinski fakultet Banja Luka i Euro Centar projekat Banja Luci, u saradnja sa Univerzitetom u Istočnom Sarajevu, Kliničkim centrom Banja Luka i PAROCO-B koji su osnivači klastera. U međuvremenu, klasteru su se pridružili fakulteti prirodnih nauka i Elektrotehnički fakultet Banja Luka.

Aleja kozarskog odreda, Prijedor, Bosnia and Herzegovina