Razvojno-preduzetnički centar (RPC) Tarevci Modriča

 Tarevci, Centar br. 2
 +387 53 816 233; +387 66 960 698
 pitcentar.nbr@gmail.com
 http://www.nbrudruzenje.org/

Razvojno-preduzetnički centar (RPC) u Tarevcima, opština Modriča, u svom sastavu ima poslovni inkubator koji raspolaže sa 1.760 m2 poslovnog prostora u 3 objekta.

Klijentima nudi uslugu najma poslovnog prostora (sa pratećom infrastrukturom: parking, skladišni prostor, sale za sastanke, kancelarijski prostor sa kancelarijskom opremom, wi-fi internet, itd.) sa subvencioniranom zakupninom za proizvodne i uslužne djelatnosti, bez vremenskog ograničenja trajanja perioda najma.

Centar nudi i druge usluge kao što su povezivanje sa računovodstvenim i pravnim servisima, administrativno-tehničke usluge, podrška pristupu izvorima finansiranja i kreditno-garncijskim shemama, prenos znanja i tehnologije, pomoć MSP pri poslovnom planiranju i razvoju, istraživanje tržišta, promocija i poslovno povezivanje, edukacija u funkciji razvoja poslovnih vještina, poslovna i savjetodavna podrška pri ISO i drugom certifikovanju…..

Zašto?

Ukoliko želite dati doprinos generisanju novih poslovnih subjekata sa izglednim šansama za ubrzani razvoj, uklјučujući i dimenziju socijalnog preduzetništva, primjenu novih proizvodnih programa i tehnologija sa dodatnom vrijednošću u proizvodnji, uz razvoj inovativnosti proizvoda, procesa, organizacije, marketinga, primjene IT i digitalizacije iskoristite mogućnost inkubiranja biznisa u RPC-u i PI-u.

Šta ćete dobiti?

Olakšan pristup poslovnim prostorima pod povolјnim uslovima

Stvorene uslove za održivost MSP, a time i socijalnu i ekonomsku održivost

Satisfakciju da ste dali svoj doprinos smanjenju broja MSP koja propadaju, pobolјšavajući konkurentnost MSP,

Satisfakciju da ste dali svoj doprinos internacionalizaciji poslovanja MSP u RPC/PI-u

Sadržaj ponude?

Mogućnost korištenja radnog prostora (proizvodnog i kancelarijskog) i subvencioniranje mjesečne zakupnine pod fleksibilnim uslovima, gratis korištenje prostora u prvih 6 mjeseci poslovanja start-up preduzeća, stvaranje uslova za proširenje u veće ili manje jedinice unutar inkubatora, po potrebi;

Pružanje poslovno-savjetodavne podrške u spektru od planiranja poslovnih poduhvata, savjeta u vezi marketinga, računovodstvenuh usluga (u fazi predinkubiranja i inkubiranja) itd.;

Obezbjeđenje podrške kroz korištenje zajedničkih prostorija: sale za sastanke, toaleta, opreme;

Obezbjeđenje ostalih potreba članova kroz uselјenje firmi koje se bave proizvodnjom i uslužnom djelatnosti;

Obezbjeđenje zajedničkih komunalnih usluga ( odvoz smeća, voda i sl.);

Obezbjeđenje podrške poslovnom povezivanju, poslovnom umrežavanju, pristupa izvorima finansiranja (grant, fondovi vlade, banke…)

Trenutno u ponudi

244m2proizvodnog prostora (za 1 ili 2 poslovna subjekta u ovisnosti o potrebama);

Odvojena kancelarija;

2 ulaza i istovarno-utovarana rampa;

Zaseban sanitarni čvor;

Fiksna telefonska i internet veza;

Zaseban parking.

Uslovi korištenja

 

Garantovano 5 godina korištenja;

Prvih 6 mjeseci besplatnog korištenja prostora (osim režijskih troškova);

Cijena korištenja prostora je 3,20KM po m2.