Prijedor Circle HUB

 Aleja Kozarskog odreda bb, Prijedor
 +387 052241 600
 startup@prijedorhub.com
 https://www.prijedorhub.com/

Ciljevi HUB-a:

 •  Zagovaranje promjena i aktivno učestvovanje u ostvarivanju ciljeva i prioriteta Integralne strategije razvoja grada Prijedora za period od 2014-2024. Godine
 • Stvaranje ekosistema i priprema razvojnih projekata u skladu sa analizom potreba
 • Stvaranje novih poslovnih mogućnosti, inkubacija i usluge coworking-a start up projekata mladih iz oblasti IT I Kreativnih industrija,;
 • Edukacija i praksa te, uspostavljanje intenzivnije saradnje sa obrazovnim i naučno istraživačkim institucijama u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini
 • Eksperimentisanje, implementacija i validacija novih ideja i tehnologija;
 • Upoznavanje sa potrebama novih korisnika,
 • Transformacija tržišta rada prema novim tehnologijama i osvajanju konkurentnih tržišnih niša
 • Kreativna dodatna vrijednost od korisnika;
 • Međusektorsko znanje i transfer inovacija;
 • Transnacionalno umrežavanje
 • Promocija start up-a u oblasti IT i Kreativnih industrija, novih, modernih, čistih i profitabilnih tehnologija
 • Sveobuhavatna podrška u domenu neformalnog i formalnog obrazovanja na srednjoškolskom nivou, dokvalifikaciji kadrova i edukativnoj podršci usavršavanja profesora i nastavnika,
 • Razvoj partnerstva sa postojećim malim i srednjim preduzećima u gradu Prijedoru

Usluge 

Ukoliko imaš ideju, a nemaš gdje da je realizuješ, pridruži nam se u pozitivnoj radnoj atmosferi. Prijedor Circle Hub Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora nudi prostor, opremu, obuku, mentorisanje i mogućnost povezivanja sa drugim kreativnim ljudima.

Za sve start up preduzetnike koji razvijaju novi proizvod ili uslugu, programere, dizajnere, kreativce, freelancere i ostale koji su zainteresovani za moderan, drugačiji način rada, otvorili smo vrata Prijedor Circle Hub-a, na I spratu poslovnog centra Prijedor u Prijedoru.

U okviru HUB-a se kreiraju prilike za raznolike forme učenja i razmjene znanja putem radionica, seminara, kreativnih kampova, promocije i druge forme događaja za sve zainteresovane pojedince i firme koje žele da unaprijede svoje lične i profesionalne kapacitete.

Polaznicima želimo da omogućimo unaprijeđenje profesionalnih vještina koje su im neophodne ukoliko žele da budu konkurentni na tržištu, ali i da postanu osnaženi pojedinci spremni da preuzmu aktivnu ulogu u okviru vrlo promjenjivih ekonomskih, društvenih i ekoloških okolnosti, ne samo na lokalnom već i na globalnom nivou.

Usluge u okviru HUB-a se mogu podijeliti na:

 1. BIZNIS INKUBACIONI CENTAR 

2. COWORKING 

3. IT EDUKACIJA 

4. START UP/MENTORING 

5. CHANGER PLAYGROUND :: FUTURE PRIJEDOR 

6. 3D PRINT & 3D MODELIRANjE 

7. AUDIO&VIDEO  

Prijedor Hub je smješten u Poslovnom centru Prijedor (prvi sprat) koji se nalazi u Industrijskoj zoni Celpak (bivša Upravna zgrada).

Osim Agencije “PREDA-PD”, u Poslovnom centru smještena je i kancelarija Područne Privredne komore Banja Luka, te Područna Zanatsko-preduzetnička komora.