Poslovna zona Volujac

 Vuka Karadžića 2, Trebinje
 +387 59 274 400
 grad@trebinje.rs.ba
 http://www.trebinje.rs.ba

Osnovni podaci o opštini

Površina: 904 km2

Broj stanovnika: 30825

Broj zaposlenih: 7424

Broj MSP: 367

Broj zanatsko-preduzetničkih radnji: 425

Broj lica koja aktivno traže zaposlenje: 3236

Stanje infrastrukture do zone

Stanje infrastrukture u zoni

Vlasništvo sadašnjih raspoloživih površina zone: 55% Opština, 44% fizička lica

Cijena zemljišta u slučaju prodaje parcele:
6.00 KM/m2

85.00 ha – Ukupna površina

0.00 ha – Raspoloživa površina

Grad Trebinje nalazi se na atraktivnom geografskom položaju – na tromeđi tri države: Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore, odnosno na raskrsnici puteva kojima je najkraća vezakontinentalnog dijela sa obalom mora. Na teritoriji grada nalaze se tri granična prelaza: dva sa Crnom Gorom (prema Nikšiću i Herceg Novom) i jedan sa Hrvatskom (prema Dubrovniku).

Područje grada je veoma bogato prirodnim potencijalima (umjerena klima, voda, sunce, vjetar, ljekovito bilje i dr.) koji još uvijek nisu dovoljno iskorišteni.

Preduslov za privlačenje stranih investicija je konkurentan poslovni ambijent i informisanje investitora o potencijalnim mogućnostima za razvoj grada. U cilju poboljšanja privrednog ambijenta koji bi stvorio uslove za brži razvoj privrede, na nivou lokalne uprave grada pruža se finansijska i institucionalna podrška.

Privreda Grada Trebinja najvećim dijelom se oslanja na elektro-energetski sektor i jednim dijelom na prerađivački sektor, a prema „Strategiji razvoja grada Trebinja 2009- 2017. daje se prednost intenzivnom razvoju poljoprivredno-prehrambene proizvodnje i razvoju turističke ponude i preduzetništvu u turizmu, pošto za ove dvije grane postoje značajne komparativne prednosti u odnosu na druga mjesta i nedovoljno iskorišteni potencijali.

Opština Trebinje raspolaže poslovnom zonom Volujac čija ukupna površina iznosi 85ha, a čija je trenutna popunjenost 20ha.

Prednacrt Regulacionog plana izrađen je 2014. godine.

Stanje infrastrukture do zone odnosi se na saobraćajnicu magistralni put Trebinje–Dubrovnik koji prolazi pored poslovne zone, zatim električnu energiju za koju postoji elektro-instalacija, kao i optički kabal koji je sproveden do lokacije udaljene 350m od zone.

Stanje infrastrkture u zoni odnosi se na sabraćajnicu koja se proteže do već zauzetih parcela unutar zone, asfaltirana je i ulazi u zonu u dužini od cca 700m.

Trafostanica 35/10 kV se nalazi u krugu obuhvata poslovne zone, a vodovodna mreža postoji u dužini od cca 680m.

Cijena zemljišta u slučaju poslednje prodaje  parcele/a  iznosi 6,00KM/m2.

Vuka Karadžića 2, Trebinje, Bosnia and Herzegovina