Nova Topola

 Vidovdanska 1a, Gradiška
 +387 51 810 353
 ljubinko.cakalj@opstina-gradiska.com
 http://www.opstina-gradiska.com

Osnovni podaci o opštini

Površina: 762 km2

Broj stanovnika: 48 385

Broj zaposlenih: 9028

Broj MSP: 850

Broj zanatsko-preduzetničkih radnji: 1090

Broj lica koja aktivno traže zaposlenje: 6017

Stanje infrastrukture do zone

Stanje infrastrukture u zoni

Vlasništvo sadašnjih raspoloživih površina zone: 100% Opština

Cijena zemljišta u slučaju prodaje parcele:
1.00 – 80.00 KM/m2

66.40 ha – Ukupna površina

37.70 ha – Raspoloživa površina

Opština Gradiška nalazi se u zapadnom dijelu Republike Srpske i zahvata njen sjeverni i centralni dio. Sastoji se od nizijskog dijela Lijevča polja, pobrđa sjevernog dijela Potkozarja i manjeg planinskog dijela Kozare i Prosare.

U Gradišci se nalazi jedan od najznačajnijih međunarodnih graničnih prelaza za putnički i teretni saobraćaj u Republici Srpskoj. Direktni izlaz na rijeku Savu, prirodna otvorenost „savskim koridorom“ na istok i zapad i otvorenost kroz planinsko zaleđe na jug prema Jadranskom moru, daju Gradišci veoma povoljan saobraćajno-geografski položaj. Ovakav interregionalni značaj ovom prostoru daje važnu tranzitnu funkciju. Preko teritorije opštine Gradiška prelazi značajna saobraćajnica prema Republici Hrvatskoj: Banja Luka–Gradiška–Okučani (spoj na autoput Zagreb–Beograd).

U novembru 2011. godine otvorena je druga dionica autoputa Banja Luka–Gradiška (od Mahovljana do Gradiške), ukupne dužine 26,5km. Ovaj autoput će omogućiti bolju vezu sa autoputem Zagreb-Beograd, a time i sa Evropom, a sa njim bi se u budućnosti trebao spojiti i autoput Doboj-Banja Luka, čime bi se poboljšala veza i sa istočnim dijelovima Republike Srpske. Međunarodni aerodrom Banja Luka udaljen je 31km, a međunarodni aerodrom Zagreb 130km.

Odlukom Skupštine opštine Gradiška iz 2005. godine osnovana je Agroindustrijska zona Nova Topola. Ukupna površina poslovne zone iznosi 66,40ha i u 100% je vlasništvu opštine. Od toga je 37,7ha sa parcelama koje su spremne za ponudu. Poslovna zona je 2008. godine obuhvaćena regulacionim planom, a u skladu sa pravilnikom, svaki investitor za sebe izrađuje studiju procjene uticaja za životnu sredinu.

Kada je u pitanju stanje infrastrukture do zone, sa istočne strane kroagroindustrijsku zonu  prolazi magistralni put Banja Luka-Gradiška Sa sjeverne strane zone prolazi regionalni put Topola-Dubica koji predstavlja i vezu sa autoputem Gradiška-Banja Luka. Električna energija je obezbijeđena izgradnjom trafostanice i dalekovoda različitih snaga, a do zone je dovedena voda dovodima promjera 300mm. Takođe, izgrađena je telekomunikaciona infrastruktura i podrazumijeva poštu, telefon i internet.

Stanje infrastrukture u zoni odnosi se na saobraćajnice koje su djelimično izgrađene. Do 50%, električna energija je uređena sa dvije trafostanice i djelimično su razvedene niskonaponske mreže. Dostupna je lokalna vodovodna mreža,. U planu je izgradnja novih saobraćajnica kao i gradnja fekalne i oborinske kanalizacije.

Cijena zemljišta u slučaju posljednje prodaje parcele/a u izgrađenoj, ili djelimično izgrađenoj zoni, u zavisnosti od djelatnosti, iznosi od 1-80 KM/m².

Za potencijalne investitore ova lokacija je interesantna jer je infrastrukturno opremljena. U zoni je već investiralo 15 privrednih subjekata, većina objekata je završena i privrednici su pokrenuli proizvodne kapacitete.

U zoni Nova Topola do danas je investiralo 15 privrednih subjekata, uloženo je oko 10.000.000 KM, a investitori su zaposlili 74 radnika.

Vidovdanska, Gradiška, Bosnia and Herzegovina