Klaster informacionih tehnologija Banja Luka

 Cara Lazara 42, Banja Luka
 +387 65 831 131
 info@itklasterbanjaluka.com
 http://www.itklasterbanjaluka.com
IT klaster Banja Luka je udruženje od 17 IT kompanija iz Banje Luke koje formalnim spajanjem žele da povećaju kapacitet, konkurentnost i kvalitet rada članica na globalnom IT tržištu.

Osim preduzeća, klaster okuplja i IT razvojne timove, nevladine organizacije, istraživačke institucije i institucije preduzetničke infrastrukture sa svrhom davanja doprinosa društveno-ekonomskom razvoju Republike Srpske i  BiH.

Klaster će svojim djelovanjem omogućiti saradnju IT preduzeća  i razvojnih timova radi kvalitetnijeg nastupa na tržištu, kroz zajedničko planiranje, koordinaciju i razvoj resursa svih članica klastera.

Osim uvezivanja među članicama, cilj klastera je da omući povezivanje sa inostranim partnerima i lakši pristup potencijalnim tržištima, kao i pristup informacijama o razvojnim trendovima.

U širem društvenom kontekstu, kroz saradnju sa institucijama i drugim akterima, klaster radi na stvaranju povoljnog poslovnog okruženja  i  usklađivanju ponude radne snage sa potrebama IT industrije.

Cara Lazara 42, Banja Luka 78000, Bosnia and Herzegovina