Klaster „DRVO“ Prijedor

  Aleja Kozarskog odreda bb, Prijedor
 +387 52 241 600
 drvo-pd@prijedor.com
 http://www.drvo-pd.com

Okuplja grupu poslovnih subjekata sa područja regije koju, osim Prijedora čine Kostajnica, Kozarska Dubica, Krupa na Uni, Novi Grad i Oštra Luka. Klaster „DRVO“ je postigao značajne rezultate na polju jačanja konkurentnosti svojih članova.

Osnovni ciljevi i zadaci:

  • Umrežavanje
  • Izrada potrebne osnivačke dokumentacije
  • Definisanje strategije razvoja klastera
  • Klaster menadžment
  • Razvoj komunikacione platforme
Aleja kozarskog odreda, Prijedor, Bosnia and Herzegovina