Industrijska zona Derventa i Servisno–komunalni centar

  Trg oslobođenja 3, Derventa
 +387 53 315 110
 derv-nop@teol.net
 http://www.derventa.ba

Osnovni podaci o opštini

Površina: 517 km2

Broj stanovnika: 25 549

Broj zaposlenih: 6369

Broj MSP: 303

Broj zanatsko-preduzetničkih radnji: 481

Broj lica koja aktivno traže zaposlenje: 2047

Stanje infrastrukture do zone

Stanje infrastrukture u zoni

Vlasništvo sadašnjih raspoloživih površina zone: 100% vlasništvo Opštine

Cijena zemljišta u slučaju prodaje parcele:
10.00 KM/m2

128.50 ha – Ukupna površina

8.20 ha – Raspoloživa površina

Na osnovu nodalno-funkcionalne regionalizacije RS, opština pripada Dobojsko-bijeljinskoj regiji, a na osnovu nodalno-funkcionalne regionalizacije BiH pripada regiji Sjeveroistočna Bosna.

Prostire se između Ivanjskog polja na sjeveru, niskih planina Vučjaka na sjeveroistoku, Krnjina na jugu, Motajice na sjeverozapadu, rijeke Save na sjeveru i Ukrine na zapadu, na 44,97 stepeni sjeverne geografske širine i 17,90 stepeni južne geografske dužine. Teritorija opštine pokriva površinu od 517 km², od čega gradsko područje obuhvata prostor od 16,8 km².

Graniči sa opštinama Brod, Doboj, Modriča, Prnjavor i Srbac u Republici Srpskoj, te rijekom Savom sa opštinom Bebrina u Hrvatskoj.

Opština je sjecište magistralnih pravaca Brod-Derventa-Doboj-Sarajevo-Ploče, Bijeljina-Derventa-Banja Luka, te regionalnih pravaca Derventa-Srbac-Gradiška i Derventa-Modriča. Kroz južni dio opštine prolazi autoput Banja Luka-Doboj čija je izgradnja u toku.
Udaljena je 33 km od autoputa Beograd-Zagreb koji je veza sa Srbijom, Hrvatskom, Zapadnom i Srednjom Evropom, te jugom i jugoistokom Balkanskog poluostrva.
Derventa ima veoma povoljan saobraćajno-geografski položaj koji pruža brojne prednosti u pogledu privrednog razvoja.
Derventa pripada južnom obodu Panonske nizije i u morfološkoj strukturi ovog prostora uglavnom dominiraju niska pobrđa, brežuljci i aluvijalne ravni, te prostor opštine pruža veoma povoljne i različite mogućnosti u pogledu agrarnog privređivanja.

Industrija i poljoprivreda čine osnovu privrednog razvoja. U industriji su najzastupljenije obućarska i metaloprerađivačka proizvodnja, a u poljoprivredi stočarska i ratarska.

Opština ima potencijale za ubrzani razvoj kao što su aktivna ponuda radne snage veoma povoljne kvalifikacione strukture, postojeća industrijsko-poslovna zona, urađena Strategija ruralnog razvoja opštine Derventa za period od 2014.-2020. godina i u toku je izrada Strategije razvoja opštine za period 2018-2025. godine. 

Uređena infrastruktura do zone odnosi se najvećim dijelom na izgrađene i asfaltirane saobraćajnice u neposrednoj blizni i unutar zone, gdje postoji elektro-mreža čije je stanje zadovoljavajuće. Takođe, izgrađena je i vodovodna i kanalizaciona mreža u neposrednoj blizini granice i unutar zone.

Trg Oslobođenja, Derventa, Bosnia and Herzegovina