Industrijska zona 3

  Trg Kralja Petra I Karađorđevića 1, Bijeljina
 +387 55 233 103
 mayor@sobijeljina.org
 http://www.sobijeljina.org

Osnovni podaci o opštini

Površina: 734 km2

Broj stanovnika: 114663

Broj zaposlenih: 20017

Broj MSP: 1458

Broj zanatsko-preduzetničkih radnji: 1802

Broj lica koja aktivno traže zaposlenje: 14054

Stanje infrastrukture do zone

Stanje infrastrukture u zoni

Vlasništvo sadašnjih raspoloživih površina zone: 100% Grad

Cijena zemljišta u slučaju prodaje parcele:
20.00 KM/m2

22.00 ha – Ukupna površina

5.46 ha – Raspoloživa površina

Bijeljina je urbano naselje i istoimena jedinica lokalne samouprave sa statusom Grada u sjeveroistočnom dijelu Republike Srpske i BiH. Površina teritorije Grada iznosi 734km² i obuhvata sembersku ravnicu koja na jugu prelazi u blago pobrđe Majevice. Grad Bijeljina se nalazi na ušću Drine u Savu i ove dvije rijeke predstavljaju sjevernu i istočnu granicu Grada prema Mačvi i Sremu.

Drina i Sava predstavljaju i državne granice sa Srbijom i Hrvatskom, a centar grada je udaljen oko šest kilometara od granice sa Srbijom i oko 40 km od granice sa Hrvatskom. Susjedne opštine su Lopare, Ugljevik i Zvornik, kao i Distrikt Brčko. Bijeljina je, zbog svog geopolitičkog položaja, raskrsnica puteva koji vode od zapadnog dijela Republike Srpske prema Srbiji, kao i istočnog dijela Republike Srpske i južnog dijela BiH prema sjevernoj Srbiji i dalje, prema Panonskoj niziji i Srednjoj Evropi.

Zahvaljujući plodnom semberskom tlu, Bijeljina je jedan od centara za proizvodnju, preradu i trgovinu hranom, a najzastupljenije su žitarice i povrtarske kulture. Osim ovih, najvažniji nosioci razvoja grada su preduzeća iz oblasti drvoprerade i metalskog sektora, a privredne grane u usponu su turizam, usluge, građevinarstvo, transport, telekomunikacije, trgovina, obrazovanje.

Ukupna površina Industrijske zone 3 iznosi ukupno 22ha, dok je raspoloživa površina zone sa spremnim parcelama za ponudu trenutno 4,22ha. Zona je u 100% vlasništvu opštine i obuhvaćena je Regulacionim planom. Odlukom Skupštine opštine Bijeljina usvojen je Investicioni program uređenja zemljišta u okviru RP „Industrijska zona 3“ i dijela RP „ATC“.

Stanje infrastukture do zone odnosi se na saobraćajnicu gdje sa sjeverozapadne strane zona ima direktan priključak na obilaznicu koja povezuje magistralne pravce M14.1 Brčko, M18 Rača-granični prelaz, M18.2 Pavlovića most – granični prelaz, M14.1 Zvornik i M18 Ugljevik.

Što se tiče stanja infrastrukture unutar zone, uređene su saobraćajnice širine kolovoza 6m sa završnom asfaltnom podlogom, električna struja je jačine BTS 10/04kV, 630kVA i potrebna niskonaponska mreža, a za vodovod je urađen distributivni cjevovod prečnika 100mm. U 2015. godini planira se eventualna izgradnja niskonaponske mreže po zahtjevima korisnika.

Početna licitaciona cijena iznosi 20,00 KM/km² sa mogućnošću plaćanja u 60 jednakih mjesečnih rata, beskamatno. Renta iznosi 12,00KM/km² neto površine objekta, naknada za uređenje je 10,24 KM/km² neto površine proizvodnog objekta, a pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u građevinsko od 0,4 do 0,52 KM/km². Dugoročno se planira izgradnja fekalne i gasovodne mreže.

Bijeljina, Bosnia and Herzegovina