„Drvo klaster Banja Luka“

  Ul. Srpskih branilaca 197 A, Banja Luka
 +387 51 371 280
 info@drvoklaster.org
 http://drvoklaster.org

Drvo klaster je udruženje proizvođača namještaja koje ima za cilj da povezivanjem, edukacijom, razmjenom informacija unaprijedi poslovanje preduzeća koja se bave proizvodnjom namještaja.

Djelatnost Udruženja:

 • organizovanje u grozdove preduzeća za proizvodnju namještaja i koordinacija u procesu proizvodnje namještaja
 • zalaganje za racionalno gazdovanje šumskim resursima
 • rad na dizanju svijesti o potrebi očuvanja i zaštite šuma i vode, životne sredine
 • zajedničko finansiranje istraživačkih i razvojnih poslova
 • osnivanje štedno-garantnog fonda
 • uspostavljanje poslovne saradnje sa sistemom obrazovanja radi izrade zajedničkih planova za školovanje majstorskog, tehničarskog i viskoobrazovanog kadra u skladu sa potrebama proizvođača namještaja
 • angažovanje organizacija mladih u projektima pošumljavanja i očuvanja životne sredine
 • reprezentovanje i zastupanje članova u odnosima sa zvaničnim institucijama RS/BiH i poslovnim i strukovnim udruženjima
 • pružanje stručne pomoć članovima u vezi sa:
  – dizajniranjem, projektovanjem i planiranjem proizvodnje novih proizvoda i programskih cjelina,
  – usvajanjem novih tehnologija u proizvodnji namještaja u funkciji racionalne potrošnje drveta i zaštite životne sredine,
  – ispunjavanjem uslova u pogledu standardizacije u proizvodnji namještaja u cilju izgradnje povjerenja potrošača u proizvod, kao bitnog preduslova za uspješnu proizvodnju i dugoročnu egzistenciju samih proizvođača namještaja,
  – logistikom u snabdjevanju baznim sirovinama i repromaterijalima sa eko osobinama,
  – istraživanjem novih tržišta, podsticanjem uzajamne saradnje među proizvođačima namještaja radi očuvanja stvarne vrijednosti proizvoda od bukve kao našeg brenda,
  – logistikom u distribuciji namještaja sa krajnjim ciljem stvaranja Unije salona namještaja proizvedenog od pretežno domaćeg materijala,
  – pristupom domaćim izvorima finansijskih sredstava dioničarskog karaktera,
  – pristupom izvorima finansijskih sredstava podsticajnog karaktera
Put srpskih branilaca 197a, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina