Biznis inkubacioni centar BIC Prijedor

 Aleja Kozarskog odreda bb, Prijedor
 +387 052241 600
 startup@prijedorhub.com
 https://www.prijedorhub.com/

Biznis inkubacioni centar je instrument podrške preduzetništvu koji utiče na unapređenje poslovnog ambijenta kroz osnivanje novih poslovnih subjekata i povećanje konkurentnosti postojećih, razvoj novih djelatnosti, pobolјšanje lanaca vrijednosti, privlačenje direktnih domaćih i stranih investicija, razvoj i primjenu inovacija i novih tehnologija.

Program inkubacije namjenjen je subjektima koji imaju za cilј:

 • Razvoj postojećeg ili novog proizvoda zasnovanog na inovacijama i znanju,
 • Zapošlјavanje novih radnika,
 • Razvoj usluga koje doprinose realizaciji strateških cilјeva Grada Prijedora

KORISNICI

Osnovni cilј davanja na korištenje prostora poslovnog inkubatora je pomoć početnicima u prvim godinama njihovog poslovanja te stvaranje uslova za razvoj kreativne industrije i njenu integraciju u lokalne, regionalne i globalne lance vrijednosti. Kreativna industrija obuhvata izradu softvera, programiranje, oglašavanje, arhitekturu, zanate, dizajn, grafički dizajn, film & video, digitalne medije te projektovanje.

PROSTOR I USLUGE

Radno vrijeme BIC-a je 07.30-17.00h od ponedelјka do petka. Korištenje prostora i usluga BIC-a je moguće i izvan radnog vremena uz prethodno pismeno obavještenje i saglasnost Agencije „PREDA-PD“.

U okviru BIC-a, korisnicima su na raspolaganju:

 • kancelarijski prostor koji je opremlјen neophodnom sa osnovnom tehničkom infrastrukturom (električne instalacije, telekomunikacioni priklјučci) i namještajem,
 • sala za sastanke, koju će koristiti korisnici prostora u svrhu umrežavanja i razmjene ideja,
 • sala za edukacije,
 • prostor za kopiranje,
 • kafeterija,
 • sanitarni čvor

Osnovna usluga Biznis inkubacionog centra je iznajmlјivanje osnovno opremlјenog kancelarijskog prostora, uz mogućnosti korištenja:

 • zajedničkih prostorija (sala za sastanke, sala za edukacije, prostor za kopiranje, kafeterija i sanitarni čvor),
 • raspoložive opreme,
 • savjetodavne i tehničke podrške Agencije „PREDA-PD“.

Dodatno, Biznis inkubacioni centar će pružati i uslugu registracije poslovnog subjekta na adresi Biznis inkubacionog centra uz ograničenu upotrebu zajedničkih prostorija.

CIJENA ZAKUPA PROSTORA

KategorijaVeličina prostoraI godII godIII godIV godV god
Kategorija I18,2349,2257,4265,6273,8382,03
Kategorija II18,2365,62882,03598,442114,849131,256
Kategorija I1330,45635,53240,60845,68450,76
Kategorija II1340,60850,7660,91271,06481,216
Kategorija III18,23164,07
Kategorija III11,28101,52

 

Cijene zakupa su iskazane u KM. U cijenu zakupa, uračunati su svi režijski troškovi (struja, voda, internet).

Kategorija I– Privredna društva ili fizička lica čija je djelatnost u osnivanju a koji će poslovati u sektoru kreativne industrije

Kategorija II– Privredna društva ili fizička lica koja već posluju u sektoru kreativne industrije

Kategorija III– Ostali subjekti, neformalne grupe ili pojedinci, angažovani na projektima ili aktivnostima od interesa za razvoj grada Prijedora

 

Uslovi korištenja prostora u inkubatoru su definisani pravilnikom koji je dostupan na linku

http://www.prijedorhub.com/bic/