Polaznici sa područja Bijelјine i Uglјevika uče kako upravlјati projektnim ciklusom

U Bijelјini je juče počeo novi ciklus obuke iz oblasti identifikacije, pripreme i provođenja razvojnih projekata koji organizuje Razvojna agencija Republike Srpske u saradnji sa Razvojnom agencijom grada Bijelјina. Seminar je namijenjen predstavnicima  razvojnih agencija, lokalnih zajednica i institucija iz Bijelјine i Uglјevika, a prisustvuje mu 18 polaznika.

Kroz četiri dana obuke pojedinci ili timovi radiće na konkretnim projektima po metodologiji koju koristi većina međunarodnih i domaćih donatora. Na kraju seminara biće osposoblјeni da samostalno ili u projektnom timu identifikuju, pripreme i realizuju razvojne projekte.