КОНТАКТ

  Развојна агенција Републике Српске

  Саве Мркаља 16, 4. спрат
  78 000 Бања Лука
  info@rars-msp.org

  Телефон
  +387 51 222 120

  Факс
  +387 51 222 121

  Save Mrkalja 16, Banja Luka 78000, Bosnia and Herzegovina