Јованка Рожић

  +387 65 641 455
 rozicjovanka@gmail.com
  Драгише Васића 6, Бања Лука
  Занимање: Дрвопрерада

Опис методологије извођења тренинга

-Теоретска предавања (Семинари, презентације)

  • практична обука

Клијент : ‚‚МцМилан‚‚ д.о.о. Бања Лука

Контакт подаци клијента:
Контакт особа: Г-дин.Павле Брајић
Телефон: +387 51 450 350
E-mail: info@mcmilan.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):
20.07.2005 – тренутно

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Консултације, едукација кадра за површинску обраду дрвета

Клијент : ‘’Нова ДИ. Врбас’’ Бања Лука

Контакт подаци клијента:
Контакт особа: Г-дја. Станислава Шево
Телефон: +387 51/303-205
E-mail:

Вријеме реализације пројекта од-до (датум)
20.07.2008. – тренутно

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Консултације, едукација кадра за површинску обраду дрвета

Клијент : ‚‚Еуродрвеx‚‚ Челинац

Контакт подаци клијента:
Контакт особа:
Телефон: +387 51 551 547
E-mail:

Вријеме реализације пројекта од-до (датум)
Мај-јун 2007.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Консултације, едукација кадра за површинску обраду дрвета

Клијент : ‚‚Маxмара‚‚ Бања Лука

Контакт подаци клијента:
Контакт особа:
Телефон: +387 355 120
E-mail:: info@maxmaradoo.com

Вријеме реализације пројекта од-до (датум)
Мај-јун 2007.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Консултације, едукација кадра за површинску обраду дрвета

Клијент: Машински факултет у Зеници

Контакт подаци клијента:
Контакт особа: Декан: р.проф.др. Душан Вукојевић
Телефон: +387 32 449130
E-mail: dvukojevic@mf.unze.ba

Вријеме реализације пројекта од-до (датум)
Април 2007.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Предавања (семинар, презентације)