Јела Карић

  +387 65 042 399
 jela.karic@gmail.com
  Краља Александра I Карађорђевића 135B, Бања Лука
  Занимање: дипл. ек.

Клијент: GO PACK д.o.o, Прњавор

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Новарлић Златко
Телефон: 066 891892
Е-пошта: zlatko.gopack@gmail.com

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):01.06.2016- 07.10.2016;

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Имплементација, одржавање и унапређење система квалитета према стандарду ISO 9001:2015
Резултат:

Клијент: LUPACO d.o.o, Banja Luka
Контакт подаци клијента
Контакт особа: Далибор Лукић
Телефон: 065457543
Е-пошта: dalibor.lukic@lupaco-bl.com

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):01.06.2016- 30.12.2016

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Имплементација система квалитета према стандарду
ISO 9001:2015
Резултат: цертификација

Клијент: Санино д.о.о Дервента

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Данко Веселиновић
Телефон: 065 693 265
Е-пошта: sanino.danko@gmail.com

Вријеме реализације пројекта од-до (датум): 17.06.2016- 26.09.2016

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Имплементација система квалитета према стандарду ISO 9001:2015
Резултат: цертификација

Клијент: „4M“ д.о.о- картонажа, Бања Лука

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Милан Милаковић
Телефон: 051 354 222
Е-пошта: kartonaza4m@gmail.com

Вријеме реализације пројекта од-до (датум): 23.02.2017- 27.06.2017

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати
Ревизија система управљања квалитетом и усклађивање са стандардом ISO 9001:2015
Резултат: рецертификација

Клијент: Export city д.о.о, Прњавор

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Амир Турчиновић
Телефон: 065 883 916
Е-пошта: exportcityprnjavor@gmail.com

Вријеме реализације пројекта од-до (датум): 03.09.2015-14.12.2015

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Имплементација система квалитета према стандарду ISO 9001:2008
Резултат: Цертификација

Клијент: TREND M&V д.о.о, Бања Лука

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Миодраг Вулић
Телефон: 065 515 910
Е-пошта: trendmiv@teol.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум): 22.08.2014-30.12.2014

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Имплементација система квалитета према стандарду ISO 9001:2008
Резултат: Цертификација

Клијент: ДОС електро д.о.о, Бања Лука

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Лука Мацановић
Телефон: 065 359 938
Е-пошта:

Вријеме реализације пројекта од-до (датум): 26.08.2014 – 25.12.2014

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Имплементација система квалитета према стандарду ISO 9001:2008
Резултат: цертификација

Клијент: ДЕРМАЛ Р д.о.о, Котор Варош

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Бубић Катарина
Телефон: 051783323
Е-пошта: katarina@dermalr.com

Вријеме реализације пројекта од-до (датум): 1.11.2012 – 15.06.2013; 01.12.2014-31.01-2015; 0.01.-03.03.2016, 01.01.-28.02.2017

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Имплементација система квалитета према стандарду, одржавање, унапређење, припреме за цертификацију и надзорне провјере према ISO 9001:2008
Резултат: Цертификација

Клијент: COLORIT д.о.о, Бања Лука

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Тамара Матић
Телефон: 051388 820
Е-пошта:

Вријеме реализације пројекта од-до (датум): 04.10.2010-28.04.2011

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Имплементација система квалитета према стандарду ISO 9001:2008
Резултат: Цертификација

Клијент: ЕЛЕКТРО НЕШО д.о.о, Бања Лука

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Малић Ненад
Телефон: 051214366
Е-пошта: elektroneso@blic.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум): 05.03. 2008-22.10.2013

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Имплементација система квалитета , одржавање, унапређење, припреме за цертификацију и надзорне провјере према стандарду ISO 9001:2008
Резултат: Цертификација