Чедомир Спасојевић

  +387 51 347 020
 info@finwelt.com
  Гундулићева 106, Бања Лука
  Пословно планирање

Опис методологије извођења тренинга  Тренинзи које организујемо су спој теоријских предавања и практицних вјежби, са тежиштем на практицним вјежбама, студијама слуцаја, играњем улога, и сл. Вријеме трајања обуке и нацин оспособљавања су усклаñени су са модерним, квалитетним и развојно усмјереним трендовима који одговарају све захтјевнијим потребама тржишта рада. Тренери који реализују обуке посједују искуство и квалификације у одговарајуцој области рада, изражене интерперсоналне вјештине, особину уважавања специфицности одраслих полазника, добре комуникацијске способности, андрагошко-методицку оспособљеност за рад са одраслима. Цетири наша тренера су прошла обуку за тренере организовану од стране Натионал Сцхоол оф Говернмент из Уједињеног краљевства са 7-дневним практицним радом у Суннингдалеу и Лондону, УК. Свака обука је пропрацена одговарајуцом припремном спецификацијом обуке, аевалуација усојешности обуке се врши на првом, или на првом и другом нивоу, Киркпатрицк скале, у складу са захтјевима наруциоца обуке, с тим што се евентуално, евалуација може вршити и на другим нивоима.

 
Клијент: АЦТАВИС ИНТЕРНАТИОНАЛ ЛИМИТЕД – представништво у БИХ

Контакт подаци клијента:Контакт особа: Александар СекулицТелефон: 065 / 464 – 710 E-mail: asekulic@zdravljers.org
Вријеме реализације пројекта од-до (датум) 03.01.2008 – у току
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуñења услуга; резултати)Финансијско, рацуноводствено и правно савјетовање;Истраживање тржишта;Прилагођавање локалној легислативи;Помоц код израде планова и извјештаја за групацију.

Клијент: Авио компанија ЈП Скy Српска
Контакт подаци клијента:Контакт особа: Зоран ИњацТелефон: 065/530 – 033E-mail: ceo@skysrpska.aero
Вријеме реализације пројекта од-до (датум) Март – мај 2008. године
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуñења услуга; резултати) Израда пословног плана

Клијент: ФАШ А.Д. Шипово


Контакт подаци клијента:Контакт особа: Тања Тодоровиц Телефон: 065 / 015 – 488E-mail: tanjatodorovicrs@yahoo.com
Вријеме реализације пројекта од-до (датум) Јун 2007 – у току
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуñења услуга; резултати)Старт уп – консултације из области увоñења рацуноводственог софтвера; Финансијско, рацуноводствено и правно савјетовање;Прилагођавање нашем законодавству; Помоц код израде планова и извјештаја за групацију Клијент: Профмедиа д.о.о. Бања Лука
Контакт подаци клијента:Контакт особа: Драган Момиц Телефон: 065 / 405 – 355E-mail: dr.momic@gmail.com
Вријеме реализације пројекта од-до (датум) Април 2008. године – у току
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуñења услуга; резултати)Савјетовање у вези са маркентишким услугамаИстраживање тржиштаКрерирање имиџа предузеца. 

Клијент: ФОО Медиа д.о.о. Бања Лука


Контакт особа: Славко Анициц Телефон:  065 758 792 E-mail: 
Вријеме реализације пројектаод-до (датум) Децембар, 2008 – у току
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуñења услуга; резултати)Рацуноводствено и правно савјетовање;Маркетиншке услуге.

Клијент: Крајина Осигурање АД


Контакт подаци клијента:Контакт особа: Нада ДеспотТелефон: 051/228-850 E-mail: 
Вријеме реализације пројекта од-до (датум)
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуñења услуга; резултати)  Мај 2009. годинеизрада бизнис плана;правно савјетовање.