Тања Бошњаковић

  +387 65 699 106
 bosnjakovit@gmail.com
  Раје Баничића 3, Бијељина
  ФОРЕНЗИКА У РАЧУНОВОДСТВУ И РАЧУНОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ - ПРАКСА, СПОЉНОТРГОВИНСКИ ПОСЛОВИ - ПРАКСА,ТУМАЧЕЊЕ ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА О ПДВ-У – ПРАКСА, ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАСТВО - ПРАКСА, КОРИШТЕЊЕ КРЕДИТА У ПРИВРЕДИ – ПРАКСА

Опис методологије извођења тренинга

Увођење у самостално пословање, консултантске услугe вођења књиговодствене документације, пореских пријава, пружање услуга у тумачењу Закона о презу на добит, Закона о порезу на доходак, Закона о ПДВ-у у БиХ, Закона о раду у Републици Српској, извозним пословима, конслутатнске услуге приликом увозних послова, пружање услуга у анализи пласмана кредитних линија у фирмама и остале услуге.

Клијент: Херцеговина Оил плус доо Бијељина

Контакт подаци клијента

Kонтакт особa: Маријана Ћорић

Телефон: 055/414-242

Вријеме реализације пројекта од 2011. до данас, повремено

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):

Савјетовање у примјени Закона о ПДВ-у, консултације приликом израде финансијских извјештаја.

Клијент: З.Р. ЏОНИ С.П. Горан Мркоњић

Контакт подаци клијента

Kонтакт особa: Горан Мркоњић

Телефон: 065/871-851

Вријеме реализације пројекта од 01.11.2015- до даљњег, свакодневно

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)

Консултантске услуге увозног пословања, увођење и примјена законских процедура у пословању, конслултације при аранжманима са кредитним линијама и остали послови свакодневно

Клијент: Смиљана Симић с.п. ГРАМЕР Бијељина

Контакт подаци клијента

Kонтакт особa: Смиљана Симић

Телефон: 065/582-686

Вријеме реализације пројекта од 01.08.2016 – до даљњег, свакодневно

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)

Консултантске услуге књиговодственог пословања, увођење и примјена законских процедура у пословању, конслултације при аранжманима са кредитним линијама и остали послови свакодневно.

Клијент: 4 Април доо Бијељина

Контакт подаци клијента

Kонтакт особa: Мишо Стевановић 

Телефон: 055/290-150

Вријеме реализације пројекта: Повремено од 2011 године, мјесечно бар 1 консултација

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)

Конслутација око примјене закона о ПДВ-у, консултације око примјене Закона о порезу на доходак, Закона о порезу на добит