Снежана Дачић

  +387 55 240 825; +387 65 181 373
 snezanadacic@gmail.com
  Толстојева 17, Бијељина
  Занимање: Обуке за припрему приједлога пројеката (управљање пројектним циклусом-Project Cycle Management-PCM), Припрема приједлога пројеката/апликација за мала и средња предузећа, у складу за позивима за додјелу средстава међународних и домаћих финансијера
Опис методологије извођења тренинга
Обука најчешће траје три дана (максимално шест сати по дану) и састоји се од теретског (око 30%) и практичног дијела (око 70%). У оквиру теоретског дијела, учесници се упознају са сљедећим елементима обуке: избор пројектне идеје и увод у приступ логичке матрице, анализа кључних актера, анализа проблема, израда стабла проблема, анализа циљева, развој логичке матрице, утврђивање ризика и претпоставки, утврђивање индикатора и средстава провјере, планирање активности, ресурса и буџета, мониторинг, евалуација и одрживост пројекта, основни дијелови приједлога пројекта, најчешће грешке у писању пројеката, препоруке за успјешно писање пројеката, презентација примјера апликационих образаца и тренутно отворених позива за пројекте. Као додатни елементи обуке, за представнике привредног сектора презентују се и додатни елементи пројектне апликације: опис новог производа, услуге или процеса; да ли је производ, процес или услуга додатна вриједност постојећим ланцима вриједности; изводљивост пројекта са аспекта потреба тржишта, трошкова и времена; интерни капацитети за спровођење пројекта; друштвена одговорност апликанта (утицај на поједине категорије становништва, утицај на екологију). У оквиру практичног дијела, учесници развијају приједлог пројекта за своје пројектне идеје кроз све фазе пројектног циклуса. Као резулата обуке, учесници сем стечених знања, имају прилику да развију и своје пројекте у нацрту. Учесници попуњавају упитнике о свом знању на почетку и на крају обуке, као и евалуационе обрасце.
КлијентПодручна привредна комора регије Бијељина
 Контакт подаци клијентаKонтакт особa: Славица Марковић
Телефон: 065 350546
E-mail: slavicam@bn.komorars.ba
Вријеме реализације пројекта од-до (датум)17. децембар 2018.
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)Oбука о писању пројеката-Како до бесповратних грант средстава ЕУ за привредна друштва за представнике привредних друштава из регије у којој дјелује Подручна привредна комора. Представници 7 привредних друштава су похађали обуку.
КлијентЕУ пројекат-Влада РС и Град Бијељина
 Контакт подаци клијентаKонтакт особa: Анкица Тодоровић
Телефон: 065 540 640
E-mail: ankica.todorovic@gradbijeljina.org
Вријеме реализације пројекта од-до (датум)31.05-06.06.2017.
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)Обука за припрему пројеката и израду пословних планва за предузећа са подручја града Бијељине и општина Угљевик и Лопаре. Представници 12 предузећа су похађали обуку.
КлијентУНИЦЕФ
 Контакт подаци клијентаKонтакт особa: Јасмина Бабић
Телефон: 065 539 451
E-mail: jasmina.ivosevic@gmail.com
Вријеме реализације пројекта од-до (датум)мај 2017.
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)Представници центара за социјални рад из шест општина источне Републике српске су похађали обуку за писање пројеката, у склопу припреме пројеката за финансирање од стране УНИЦЕФ-а.
КлијентUdruženje “NEST387”
 Контакт подаци клијентаKонтакт особa: Стевица Живановић
Телефон: 065 647 796
E-mail:steve.zivanovic@gmail.com
Вријеме реализације пројекта од-до (датум)новембар 2016.
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)Обука за писање пројеката је одржана за представнике предузећа,     невладиних      организација       и     факултета       из Бијељине.
КлијентГрад Зворник
 Контакт подаци клијентаKонтакт особa: Биљана Милић
Телефон: 066 077 333
E-mail: biljana.milic@gradzvornik.org
Вријеме реализације пројекта од-до (датум)април 2013.
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)Обука о писању пројеката одржана за: запослене у градској Служби за пројекте и међународну сарадњу, представнике удружења грађана       (жена, повратника) и Локални волонтерски сервис.