Слободан Мандић

  + 387 65 846 199
 smandic@bl.cbbh.ba
  Крајишких бригада 191а, Бања Лука
  Занимање: Управљање квалитетом

У зависности од потреба и процијењеног нивоа знања учесника:
PowerPoint – презентације подржане примјерима из праксе
радионице на бази студије случаја
Серија ISO 9000 (QMS)

упознавање са развојем стандарда (историјат настанка, разлози-потребе, хијерархија стандарда, еволуција стандарда, трендови развоја – примјери из праксе)
упознавање са припадајућим стандардима; ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004, ISO 19011 (специфичности, подручја примјене)
упознавање са основним методолошким поставкама и принципима управљања квалитетом
упознавање са конкретним захтјевима стандарда
упознавање са техникама изградње система и основним управљачким алатима
афирмисање предности имплементације
ISO 27001 – ISO 17799 (ISMS)

упознавање са развојем стандарда (историјат настанка, разлози-потребе, еволуција стандарда, трендови развоја – примјери из праксе)
упознавање са припадајућим стандардима; ISO 27001, ISO 17799, ISO 19011 (специфичности, подручја примјене)
упознавање са основним методолошким поставкама и принципима управљања информацијском сигурношћу
упознавање са конкретним захтјевима стандарда
упознавање са техникама изградње система и основним управљачким алатима
афирмисање предности имплементације