Славко Симић

  +387 65 927 323
 bono@blic.net
  Благоја Паровића 92/А, Бања Лука
  Занимање: управљање квалитетом

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ИСКУСТВО У ПРУЖАЊУ ПОСЛОВНОГ САВЈЕТОВАЊА-РЕФЕРЕНТАН ЛИСТА

Клијент:CODAXY д.о.о.

Пројект од-до (датум):Септембар-Новембар 2011

Опис (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Израда стратешког плана и плана продаје .

Клијент:

Контакт подаци клијента
Име контакт особе: Марко Стијак
Телефон: 065/ 978 700
Е-пошта: marko.stijak@codaxy.com

Пројект од-до (датум):Опис (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Израда стратешког плана рада предузећа
Израда плана продај
Урађена стратешка анализа и израђен стратешки план, као и план продаје.

Клијент:НЕW МЕДИА д.о.о., Бања Лука

Пројект од-до (датум)Јуни 2011- Септембар 2011

Опис (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Секундарно истраживање тржишта, и израда стратегијског плана предузећа.

Клијент

Контакт подаци клијента
Име контакт особе: Андреј Каурин
Телефон: 065/ 387 294
Е-пошта: andrej.kaurin@gmail.com

Опис (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Секундарнос истраживање тржишта за пласман платформе e-learning (БиХ регионално и ЕУ)
Стратегијско планирање

Након реорганизације и презентације истраживања, урађено ново позиционирање предузећа на тржишту.
Успостављен стратегијски план са јасним стратешким правцима предузећа у наредном периоду.

Клијент:ЛМАД Коалиција БиХ

Пројект од-до (датум):01-15 Март 2011

Опис (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Стратешко планирање коалиције

Клијент

Контакт подаци клијента
Име контакт особе: Бранка Матић
Телефон: 065/ 797 427
Е-пошта: lmad@gmail.com

Опис (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Стратешка модерација
Израда стратегијске матрице
Израда акционог плана
Урађена модерација и израђен стратегијски план са јасним стратешким правцима коалиције у периоду 2011-2114.

Клијент:NEW MEDIA д.о.о., Бања Лука

Пројект од-до (датум):Јуни 2011- Септембар 2011
Опис (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Секундарно истраживање тржишта, и израда стратегијског плана предузећа.

Клијент

Контакт подаци клијента
Име контакт особе: Андреј Каурин
Телефон: 065/ 387 294
Е-пошта:andrej.kaurin@gmail.com

Опис (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Секундарнос истраживање тржишта за пласман платформе e-learning (БиХ регионално и ЕУ)
Стратегијско планирање

Након реорганизације и презентације истраживања, урађено ново позиционирање предузећа на тржишту.
Успостављен стратегијски план са јасним стратешким правцима предузећа у наредном периоду.

Клијент:ЛМАД Коалиција БиХ

Пројект од-до (датум):01-15 Март 2011

Опис (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Стратешко планирање коалиције

Клијент

Контакт подаци клијента
Име контакт особе: Бранка Матић
Телефон: 065/ 797 427
Е-пошта:lmad@gmail.com

Опис (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Стратешка модерација
Израда стратегијске матрице
Израда акционог плана
Урађена модерација и израђен стратегијски план са јасним стратешким правцима коалиције у периоду 2011-2114.

Клијент:ДЕАМЛ Р д.о.о., Котор Варош
Пројект од-до (датум):Јануар 2010-Октобар 2011

Опис (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Истраживање потреба тржишта за производњу једнократне хотелске папуче.

Контакт подаци клијента
Име контакт особе: Раденко Бубић
Телефон: 051 783 323
Е-пошта:dermal@spinter.net

Опис (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Истраживање тржишта везано за нови производом компаније ДЕРМАЛ Р (хотелска једнократна папуча)
Креирање и штампање упитника,
израда матрице у СПСС,
испитивање на терену – 80 испитаника из цијеле БиХ
Унос података у СПСС и анализа
Реализација и презентација финалног извјештаја

Клијент:ЗЕЛО д.о.о., Високо

Контакт подаци клијента
Име контакт особе:Мехмед Поздерац
Телефон:061/131-044
Е-пошта:mpozderac@yahoo.com

Пројект од-до (датум):Аугуст 2009-Новембар 2009

Опис (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Израда студије оправданости уласкаMcDonalds на подручје БиХ, првог ресторана McDonalds McDrive ресторана у Сарајево
Истраживање пословне оправданости
Преглед и анализа рестроана брзе хране у Сарајеву
Анализа финансијске перспективе и одрживости ресторана
Одобрена ЛИЦЕНЦА за ФРАНШИЗУ првог McDonalds ресторана у БиХ

Клијент:БОНЕЛ АД, Бања Лука

Контакт подаци клијента
Име контакт особе:Славко Амиџић
Телефон:05/1212-383
Е-маил:бонеллиц.нет

Пројект од-до (датум):Јануар 2007-Аугуст 2007

Опис (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Истраживање тржишта и здовољства купаца са производима (мушка, женска и дјечија обућа) у малопродајној мрежи од 46 локала, као и истраживање задовољства са понуђеним квалитетом и цијеном цијеном коју нуди предузеће БОНЕЛ АД у Бања Луци.
Креирање и штампање упитника,
израда матрице у СПСС,
испитивање на терену – 996 испитаника из града Бања Лука
Унос података у СПСС и анализа
Реализација и презентација финалног извјештаја
Резултати су дали будуће смјернице за развој палете производа и цјеновне групе које су прихватљиве за тржиште.

Клијент:ШИК д.о.о., Бараћи, М. Град

Контакт подаци клијента
Име контакт особе:Перо Шикман
Телефон:065/514-859

Пројект од-до (датум):Септембар 2008

Опис (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Анализа интерних губитака у процесу производње
Анализа радних мјеста у производњи
Анализа пратеће документације и технологије рада
Препоручено реорганизвоање процеса производње у циљу побољшања производних перфомаси, што ће условити смањење губитака и повећање продуктивности. Препорука усвојена од стране директора предузећа.

Клијент:КОТЕКС д.о.о., Тешањ

Контакт подаци клијента
Име контакт особе:Харис Сејдић
Телефон:032/655-782

Пројект од-до (датум):Мај 2006-Јуни2006

Опис (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Анализа губитака у процесу производње мулти моментном методом РЕФА
Анализа процеса производње
Анализа пратеће документације и радних листа
Анализа радних мјеста методом мулти моментног снимања РЕФА методом
Елаборат о уоченим губитцима уручен наручиоцу посла и дате препоруке за смањење губитака у производном процесу.

Клијент:SIMPROMAX д.о.о., Нови Град

Контакт подаци клијента
Име контакт особе:Драган Башић
Телефон:052/770-246

Пројект од-до (датум):Мај 2007-Јуни 2007

Опис (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Маркетин план
Израда Маркетинг медиа пална
Резултат израђен маркетинг план.

Клијент:АГРОКОП Кобатовци д.о.о., Лакташи

Контакт подаци клијента
Име контакт особе:Илија Кесеровић
Телефон:051/580-071

Пројект од-до (датум):Мај 2003

Опис (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Припрема и израда међународних тендерских процедура
Израда процедура
Резултат направљена процедура за израду тендера.

Клијент:КЛМ д.о.о., Прњавор

Контакт подаци клијента
Име контакт особе:Илија Кесеровић
Телефон:051/810-264

Пројект од-до (датум):Мај 2007 Аугуст

Опис (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Набавка ЦАД ЦАМ софтвера за дизајнирање и моделирање 2Д/3Д обуће
Изналажење софтвера са резацем и плотером на ино тржишту
Резултат активности пронађен ЦРИСПИН ДYНАМИЦ софтвер са свим захтјеваним додатим алатима и машинама за моделирање..

Клијент:Ловић д.о.о., Лукавац

Контакт подаци клијента
Име контакт особе:Ловић Кенан
Телефон:062/234-200

Пројект од-до (датум):Септембар 2008

Опис (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Организација пословних функција
Организационо савјетовање
Резултат препоручена организациона структура.

Клијент:ODESA and SPORTEK д.о.о., К. Варош

Контакт подаци клијента
Име контакт особе:Мирко Петреш
Телефон:051/580-071

Пројект од-до (датум):Мај 2007

Опис (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Прибављање одговорајуће радне снаге
Анализа канала за прибављање стручних радника за обућарске пословне активности
Резултат препоручени канали за изналажење радника.

Клијент:АГРОКОП кобатовци д.о.о., Лакташи

Контакт подаци клијента
Име контакт особе:Илија Кесеровић
Телефон:051/580-071

Пројект од-до (датум):Мај 2003

Опис (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Припрема и израда међународних тендерских процедура
Израда процедура
Резултат направљена процедура за израду тендера.

Клијент:ДЕЛТА д.о.о., Тузла

Контакт подаци клијента
Име контакт особе:Зоран Курет
Телефон:063/999-494

Пројект од-до (датум):Септембар 2009

Опис (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Истраживање тржишта за пласман софтверског рјешења, креирање базе клијената .
Истраживање тржишта
Резултат је да је програм интереснатан и да већина пословних секретара им потребу за овим рјешењем јер омогућује бржу доступност података и управљање са клијентима.

Клијент:ЗЗ РАВАН, К. Дубица

Контакт подаци клијента
Име контакт особе:Ранко Чуврк
Телефон:052/484-608

Пројект од-до (датум):Јуни-Септембар 2009

Опис (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Израда пословног плана
Израда пословног плана за аплицирање за кредитна средства
Резултат је израђен пословни план.

Клијент:Агро Јапра ПЗ, Н. Град

Контакт подаци клијента
Име контакт особе:Милован Антонић
Телефон:052/484-036

Пројект од-до (датум):Јуни-Септембар 2009

Опис (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Израда приједлога пројекта
Израда пословног плана за аплицирање за кредитна средства
Резултат је израђен приједлог пројекта.

Клијент:USAID-Farma пројекат, Бања Лука

Контакт подаци клијента
Име контакт особе:Есма
Телефон:051/327-530

Пројект од-до (датум):Јуни-Септембар 2009

Опис (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
У оквиру пројекта ФАРМА израђено 32 пословна плана за самостална пољопривредна газдинства .
Израда пословног плана за 32 клијента
Резултат израђени и предати пословни планови у УСАДИ-ФАРМА пројакат, канцеларија, Бања Лука.
Референтна листа приказује дио клијената за које су се проводиле консултантске активности, и оне обухватају предузећа и невладине организације.
Одређен број клијената није наведен, јер се одређене пословно савјетодавне активности понављају, те сматрам да их није потребно наводити. Уколико имате било каквих питања стојим Вам на располагању.