Славко Видовић

  +387 65 388 030
 svidovic@gradiska.com

  Занимање: Управљање квалитетом

Клијент: ИСКРА – АЕК, Лакташи

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Гуњић Анђелко, директор
Телефон: 051 530 785 065 537 498
Е-пошта: gunjic_iskra-ae@inecco.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):новембар 2005. ÷ 09.11.2006.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Консултантске услуге при увођењу система менаџмента квалитеом према стандарду ISO 9001:2000.
QМS цертификован дана 09.11.2006. од TÜV-a.

Клијент:МЕТАЛАЦ-МБМ, Дервента

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Голуб Слободан, директор
Телефон: 053 329 027 065 522 426
Е-пошта: metalacmbm@gmail.com

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):26.12.2006. ÷ 08.10.2008.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Консултантске услуге при увођењу система менаџмента квалитеом према стандарду ISO 9001:2000.
QМS цертификован дана 08.10.2008. од Quality Austria.

Клијент:МЕТАЛПРОМ НБ, Дервента

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Оро Петрислав
Телефон: 053 329 227 065 532 115

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):29.10.2007. ÷ 09.08.2008.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Консултантске услуге при увођењу система менаџмента квалитеом према стандарду ISO 9001:2000.
QМS цертификован дана 09.08.2008. од Quality Austria.

Клијент:МЕХАНИЗМИ Б, Градишка

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Караулац Мирко
Телефон: 051 825 560 065 825 731
Е-пошта: mehanizmib@rskoming.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):29.10.2007. ÷ 09.08.2008.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Консултантске услуге при увођењу система менаџмента квалитеом према стандарду ISO 9001:2000.
QМS цертификован дана 09.08.2008. од SGS-а

Клијент:КОМИНГ – ПРО, Градишка

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Вујат Данило, директор
Телефон: 051 815 004 065 510 149
Е-пошта: dane@koming-pro.com

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):22.05.2006. ÷ 25.03.2008.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Консултантске услуге при увођењу система менаџмента квалитеом према стандарду ISO 9001:2008.
QМS цертификован дана од SGS-а

Клијент:БАШИЋ&СИНОВИ, Дервента

Контакт подаци клијента
Контакт особа:
Телефон: 053 332 882 065 301 642
Е-пошта: basic.d@teol.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):15.12.2008. ÷ 16.06.2009.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Консултантске услуге при увођењу система менаџмента квалитеом према стандарду ISO 9001:2008.
QМS цертификован дана од SGS-а

Клијент:ЈУМБО – ПЕТ, Лакташи

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Њежић Момир, директор
Телефон: 051 530 494 063 790 200
Е-пошта: jumbopet@teol.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):15.12.2008. ÷

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Консултантске услуге при увођењу система менаџмента квалитеом према стандарду ISO 9001:2008.
Цертификација QMS-a слиједи.