Саша Петковић

  +387 65 562 452
 sasa.petkovic@efbl.org
  Косовке дјевојке 10/01, Бања Лука
  Пословно планирање

Опис методологије извођења тренинга

Тренинзи се пажљиво припремају у зависности од циљане групе. Тренинзи се изводе у форми радионица, радом са малим групама, појединачним и групним презентацијама, користећи различите технике, као што су брејнсторминг, симулације истраживања, играње улога, студије случаја, рад на терену, истраживање и дио теоретске презентације од стране предавача.

Тренинг пакет укључује тренинг материјал, PPT презентације, евалуцију тренинга и наративно извјештавање.

Клијент

GTZ и Комисија за координацију питања младих Савјета министара БиХ

Контакт подаци клијента

Kонтакт особa: Недим Синановић

Телефон: 061 488 458

E-mail: nedim.sinanovic@gtz.ba

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):

04-05.11.2006.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):

Фацилитирао дводневно стратешко  планирање, 18 чланова Комисије за координацију питања младих Савјета министара БиХ. Резултат: дефинисане изјаве о визији и мисији, стратешки правци и стратешки цињеви о потциљеви Комисије за период 2006-2009.

Клијент

ЈШП „Српске шуме“

Контакт подаци клијента

Kонтакт особa: проф. др Здравко Тодоровић, директор Екомомског института Економског факултета

Телефон: 051 430 051

E-mail: zdtodor@gmail.com

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):

Jaнуар-фебруар 2009

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):

Консултант, члан пројектног тима Економског факултета, радио на поглављу Мониторинг и евалуација

Клијент

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа Републике Српске

Контакт подаци клијента

Kонтакт особa: Владимир Ћорда

Телефон: 051 247 627

E-mail: vladimirc@rars-msp.org

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):

15. јули 2008

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):

ТАКМИЧЕЊЕ ЗА НАЈБОЉУ ПОСЛОВНУ ИДЕЈУ “UNIBL Start-up 2008”

Члан Комисије за оцјену пословних идеја и пословних планова

Клијент

Административна служба Града Бања Лука

Спектар, агенција за запошљавање

Контакт подаци клијента

Kонтакт особa: Мирослав Вукајловић

Телефон: 051 314163

E-mail: info@agencijaspektar.com

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):

24-31. мај 2006

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):

Пројекат „Обучи и запосли“, одржао петодневну радионицу на тему:“Израда бизнис плана и анализа тржишног окружења“. Учесници тренинга: 30 дипломираних незапослених студената

Клијент

Влада Републике Српске, Секретеријат за младе и спорт

Контакт подаци клијента

Kонтакт особa: Илија Стојановић

Телефон: 065 545 470

E-mail: ilija.stojanovic@teol.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):

Apr-Maј 2004.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):

Шеф управљачког комитета: Предузетништво и запошљавање.

Развио акцини план за  Омладинско преузетништво и  запошљавање као дио стратешког документа: Омладинска политика РС за период 2005 – 2010.