Ратко Чомић

  +387 51 219 343
 ikor@eko-logic.org
  Видовданска 37, Бања Лука
  Управљање квалитетом

Опис методологије извођења тренинга
Приликом обављања едукације и тренинга, користи се ЛПЦ (Леарн, Працтице, Цоммуницате) метода. У првој фази Л- учење, усвајају се нова знања,уз уважавање различитих стилова учења. Працтице-фаза вјежбања Практична примјена новостећеног знања кроз симулације, вођење дискусија и рад на стварним случајевима. Цоммуницате-комуницирање, интегрисање свега наученог у примјењиво знање или вјештину.
Тренинзи су организовани тако да је удио теоријског дијела у тренингу у правилу око 20%, удио вјежби и активности 70%, а 10% времена односи се на повратне информације те провјеру вјежби и активности које се обрађују током тренинга. Сваки од учесника има прилику више пута током тренинга сам у пракси искушати информације које су му пренесене у теоријском облику те их на тај начин може много успјешније усвојити. Максималан број полазника у групи се у правилу не прекорачује да се не би нарушила квалитет тренинга и како би сваки судионик у довољној мјери дошао до изражаја те самим тиме остварио и бољи едукацијски учинак.
Практични дио укључује:– Игре улога- Симулације- Упитнике- Вјежбе и задатке
Материјали:Учесници добијају хандоут с тренинга те радне материјале који током тренинга служе као материјал за вјежбе, активности и симулације које се изводе на тренингу те уједно као референтни стручни материјал и подсјетник за кориштење у стварној пракси учесника.

Приликом усаглашавања пословања са захтјевима различитих стандарда едукације се врше обучавањем топ менаџмента, представника руководства за квалитет, као и свих радника укључених у системе менаџмента. Методологија обуке и тренинга је заснована на појединачном и групном раду, уз разраду конкретних примјера на предметном предузећу, као и примјера добре домаће и иностране праксе. Стављање акцента на укључивање свих и размјену информација. За сваку едукативну активност израђени штампани материјали, доступност тренера и након завршене едукације.
За развијање и примјену најефективнијих алата и техника за што боље едукацију запослених врше се посматрање радних процеса и интеракције са купцима/клијентима, као и са запосленим радницима. Затим слиједи ин хоусе тренинг, који је у потпуности прилагођен предметном предузећу и расположивом кадру. Посебан акценат се ставља на изградњу и развој индивидуалног и позотивног односа са сваким полазником/радником и максималном јачању особних потенцијала Клијент: Благорад д.о.о.
Контакт подаци клијентаКонтакт особа: Миленко БлагојевићТелефон:065 511 870E-mail: bbojan@blic.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):01.01.2007.-30.07.2007.
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):Припрема предузећа за управљање системом квалитета по захтјевима ISO 9001 стандарда Клијент: Индустријске плантаже АД
Контакт подаци клијентаКонтакт особа: Дарио ЈокановићТелефон: 065 525539E-mail: ind.plan@teol.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):03.03.2007-03.12.2007.
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):Припрема предузећа за управљање системом квалитета по захтјевима ISO 9001 стандарда. Усаглашавање пословања са ФСЦ стандардима за шумарство  Клијент: Ауто Миловановић
Контакт подаци клијентаКонтакт особа: Дејан МиловановићТелефон: 051 228 522E-mail: office@automilovanovic.com

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):01.01.2009-
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):Припрема предузећа за управљање системом квалитета по захтјевима ИСО 9001 стандарда Клијент Шумаплан д.о.о.$
Контакт подаци клијентаКонтакт особа: Душко ТопићТелефон:E-mail:sumaplan@inecco.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):05.10.2007-12.04.2008.
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):Припрема предузећа за управљање системом квалитета по захтјевима ИСО 9001 стандарда Клијент: Беопласт д.о.о.
Контакт подаци клијентаКонтакт особа: Илија КиклићТелефон: 051 586 421E-mail: info@beoplast.info

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):01.06.2008-01.03.2009.
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):Припрема предузећа за управљање системом квалитета по захтјевима ISO 9001 стандардаПрипрема предузећа за управљање системом заштите животне средине по захтјевима ISO 14001 стандарда У периоду од октобра 2004. године до сада имплементираони су следећи пројекти:Студија о процјени утицаја Каменолома «Вучијак» на животну средину, бр. 2.2-004-40/05, фебруар 2005.Програм дугорочног развоја Предузећа «Херцеговина биље», Љубиње, април, 2005.Студија о дугорочном развоју «Индустријске плантаже» Бањалука, мај, 2005.Програм дугорочног развоја Ловишта «Змијање» Бањалука, јуни 2005.