Ранко Батинић

  +387 57 310 851
 batinic@reviqual.com
  Спасовданска 12, Источно Сарајево
  Занимање: Управљање квалитетом

Клијенти:

„ŽELJEZNICA“ Ltd. Eastern Sarajevo

Контакт подаци клијента:

Контакт: Миломир Мићић, директор
Телефон: 057 350 220

Вријеме трајања пројекта: I-XII 2008

Опис пројекта: Консултантске услуге и успостављање система управљања квалитетом. ИСО 9001:2001

Резултат: Систем је успјешно цертификован

Клијент:

„ELKO“ Ltd. Eastern Sarajevo

контакт: Реља Босиљчић, директор

тел: 057 321 200

Вријеме реализације пројекта: I-XII 2008

Опис пројекта: Консултантске услуге и успостављање система управљања квалитетом ISO 9001:2001,

Клијент:
„MARVEL“ Ltd. Eastern Sarajevo

Контакт: Саво Лаловић, директор
тел: 057 318 515

Вријеме реализације пројекта: XI 2008 – VII 2009 (пројекат је успјешно имплементиран)

Опис пројекта: Консултантске услуге и успостављање система управљања квалитетом, ISO 9001:2008

Клијент:

„Тhe English Book“, Ltd. Belgrade

Контакт: Lisa Brown

Тел: +381 11 31 31 044

E-mail: lisa@englishbook.co.yu

Вријеме реализације пројекта: I-VII 2009 (пројекат је успјешно имплементиран)

Опис проjекта: Консултантске услуге и успостављање система управљања квалитетом, ISO 9001:2008,

Клијент:

Општина Источно Ново Сарајево

Контакт: Borka Krestalica

Тел: 057 342 336

Вријеме реализације пројекта: III-VI 2009 (пројекат је успјешно имплементиран)

Опис проjекта: Консултантске услуге и успостављање система управљања квалитетом, ISO 9001:2008,