Радојка Ножица

  +387 65 955 765
 radanozica@gmail.com
  Драгомира Драге Малића 1, Бања Лука
  Занимање: Управљање квалитетом