Пајо Лукић

  +387 65 549 609
 lukicp@blic.net
  Драгомира Драге Малића 1, Бања Лука
  Занимање: Управљање квалитетом

Клијент: Д.О.О. ТЕРМОТЕХНИКА, БАЊА ЛУКА

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Јанковић Бориша
Телефон: 065/540-016

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):06.2008 – 11.2008

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Консултације

Клијент: Д.О.О. КРШИЋ, ТЕСЛИЋ

Контакт подаци клијента
Телефон:053/482-473
Е-пошта:info@krsicbb.com

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):06.2008 – 11.2008

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Консултације