Остоја Јовић

  +387 65 406 515
 elektroplan@blic.net
  Цара Лазара 13/62, Бања Лука
  Занимање: Управљање квалитетом

ФАЗЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ

Упознавање са Предузећеми попуњавање табеле о основним подацима Предузећа,
Доношење одлуке о увођењу ИСО 9001:2000,
Именовање представникаруководства за квалитет и доношење одлуке,
План едукације и обукаменаџмента Предузећа предавања и презентације,
Идентификација процеса –интеракција процеса,

Вријеме реализације: 0,5 мјесеци

Израда организационе шеме предузећа,
Израда систематизације радних мјеста,
Описивање радних мјестима,
Израда дијаграм тока реализације производа / услуге,
Дефинисање политике квалитета,
Дефинисање циљеви квалитета,
Дефинисање оперативних циљева по организационим цјелинама,
Утврђивање обима ДQС (списак процедура: а – обавезне; б – имплицитне и списак упутстава),
0,5 мјесеци

Израда процедура,
Израда мапе процеса
Израда упутстава,
Израда каталога образаца,
1,5 мјесеци

Израда пословника / СМК / QМС,
1 мјесец

Обука интерних провјеривача – аудитора– предавање ипрезентација,
Обрада резултата мјерења и праћења,
Интерне предсертификационе провјере и извјештаји
Записници и извјештаји
1 мјесец

Пријављивање за сертификацију и сертификација
0,5 мјесеци

УКУПНО ПЛАНИРАНО ВРИЈЕМЕ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ
5 мјесеци

Напомена: Имплементација траје од 5 до 8 мјесеци зависно од величине предузећа и ажурности
праћења динамике реализације у предузећу.

Клијент
„БИРОКОНТ“ д.о.о., Бања Лука, Јована Дучића 74
Контакт подаци клијента
Контакт особа: Мира Звонар
Телефон: + 387 (0)51 302 593; фаx +387 (0)51 316 542
Е-маил: БИРОКОНТ@блиц.нет
Вријеме реализације пројекта од-до (датум):
Од 01.09.2008. до 15.04.2009.г.
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):
Имплементација система управљања квалитетом – QМС према
ИСО 9001:2008

Клијент
„КАОЛИН ПРОМЕТ“ д.о.о., Србац, Здравка челара б.б.
Контакт подаци клијента
Контакт особа: Драган станковић
Телефон: +387 (0)51 740 136
Е-маил: каолин/промет@блиц.нет
Вријеме реализације пројекта од-до (датум):
Од 15.09.2008. до 31.05.2009.г.
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):
Имплементација система управљања квалитетом – QМС према
ИСО 9001:2008

Клијент
„ВИГРАД-БЛ“ д.о.о., Бања Лука, Марка Миљанова 14
Контакт подаци клијента
Контакт особа: Жељко Вујмиловић
Телефон: + 387 (0)51 384 000; фаx +387 065 901 111
Е-маил: инфо@виград.ба
Вријеме реализације пројекта од-до (датум):
Од 10.11.2008. до 26.03.2009.г.
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):
Имплементација система управљања квалитетом – QМС према
ИСО 9001:2008

Клијент
„ЦОМПЕX“ д.о.о., Бања Лука, Браће Пиштаљића 1
Контакт подаци клијента
Контакт особа: Ања Вујић
Телефон: + 387 51 301 862; 346 350; 346 300 ГСМ: 065 511 934
Е-маил: цомпеxбл@блиц.нет
Вријеме реализације пројекта од-до (датум):
Од 16.10.2007.до 07.07.2008.г.
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):
Имплементација система управљања квалитетом – QМС према
ИСО 9001:2000

Клијент
„ЕЛЕКТРО ПЛАН“ д.о.о., Б.Лука, Милована Глишића 27
Контакт подаци клијента
Контакт особа: Дарко Клак
Телефон: + 387 51 561 380, 461 730 ГСМ: 065 513 867
Е-маил: електроплан@блиц.нет
Вријеме реализације пројекта од-до (датум):
Од 09.11.2007.до 20.03.08.г.
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):
Имплементација система управљања квалитетом – QМС према
ИСО 9001:2000

Клијент
„М&М Изотерм«“ д.о.о., Србац, Саве Вујановића Жуће 29
Контакт подаци клијента
Контакт особа: Игор Радмило
Телефон: + 387 51 740 883; ГСМ: 065 522 454
Е-маил: ммизотерм@блиц.нет
Вријеме реализације пројекта од-до (датум):
Од 26.11.2007.до 24.04.2008.г.
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):
Имплементација система управљања квалитетом – QМС према
ИСО 9001:2000

Клијент
„ФАМА“ д.о.о., Челинац, Цара Душана бб
Контакт подаци клијента
Контакт особа: Миле Кузмановић
Телефон: + 387 51 551 282; ГСМ: 065 511 000
Е-маил: фама@блиц.нет
Вријеме реализације пројекта од-до (датум):
Од 12.11.2007. до 23.04.2008.г.
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):
Имплементација система управљања квалитетом – QМС према
ИСО 9001:2000

Клијент
„МУСХРООМ“ д.о.о., Челинац, Цара Лазара 1
Контакт подаци клијента
Контакт особа: Милан Зорић
Телефон: +387 51 552 054; ГСМ: 065 690 058
Е-маил: мусхроом@инеццо.нет
Вријеме реализације пројекта од-до (датум):
Од 26.12.2006. до 10.12.2007.г.
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):
Имплементација система управљања квалитетом – QМС према
ИСО 9001:2000

Клијент
„ФЛОР“ Д.О.О. Бабићи, Челинац
Контакт подаци клијента
Контакт особа: Маја Вујичић
Телефон: 051 / 560 -100, 560-101, 560-102, 560–103
Е-маил: „ФЛОР“@инеццо.нет
Вријеме реализације пројекта од-до (датум)
Од 07.12.06. до 29.11.2007.г.
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):
Имплементација система управљања квалитетом – QМС према
ИСО 9001:2000

Клијент
„МИЛТЕX“ д.о.о., Бања Лука, Књаза Милоша бб
Контакт подаци клијента
Контакт особа: Милован Кнежевић / Санела Маглов
Телефон: 387 51 300 328, 306-321, ГСМ: 065 511 521
Е-маил: милтеx@блиц.нет
Вријеме реализације пројекта од-до (датум):
Од 29.11.2006. до 25.09.2007.г.
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):
Имплементација система управљања квалитетом – QМС према
ИСО 9001:2000

Клијент
„ЦРЕДО“ д.о.о., Бања Лука, Васе Пелагића 19
Контакт подаци клијента
Контакт особа: Мирјана Ступар
Телефон: + 387 51 213 960, 224 220, ГСМ: 065 668 266
Е-маил: мирјана@цредо-бл.цом
Вријеме реализације пројекта од-до (датум):
Од 02.11.2007 до 28.05.2008.г.
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):
Имплементација система управљања квалитетом – QМС према
ИСО 9001:2000