Оливера Пејић Радић

  + 387 65 542 219
 oljap74@yahoo.com
  Јована Јанчића 8, Бања Лука
  Занимање: управљање квалитетом

Клијент
„Корс“д.о.о. Бањалука – Лакташи

Контакт подаци клијента:
Kонтакт особa:Слађана Келечевић
Телефон:+ 387 51 310 094; 310 095; 301 894
E-mail:kors@blic
Вријеме реализације пројекта од-до (датум):
01.03.2006.-05.09.2006.
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):
Пројектовање,увођење и сертификација система менаџмента квалитетом у складу са захтјевима међународног стандарда ISO 9001:2000. Унапређење ефективности и ефикасности рада на основу унапређења организационе структуре и пословних процесаса циљем испуњавања захтјева и повећања задовољства купца.

Клијент:
„Монтинг Монтажа“д.о.о. Бијељина

Контакт подаци клијента:
Kонтакт особa: Вишњница Албијанић
Телефон:++387 55 201 245
E-mail:mmontaza@teol.net
Вријеме реализације пројекта од-до (датум):
20.02.2006-02.11.2006.
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):
Пројектовање,увођење и сертификација система менаџмента квалитетом у складу са захтјевима међународног стандарда ISO 9001:2000. Унапређење ефективности и ефикасности рада на основу унапређења организационе структуре и пословних процесаса циљем испуњавања захтјева и повећања задовољства купца.

Клијент:
Центар за социјални рад, Бањалука

Контакт подаци клијента:
Kонтакт особa:Борка Вукајловић
Телефон:++387 51 348 515
E-mail: csrbl@blic.net
Вријеме реализације пројекта од-до (датум):

  1. 03.2006-25.04.2007 Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):
    Пројектовање,увођење и сертификација система менаџмента квалитетом у складу са захтјевима међународног стандарда ISO 9001:2000. Унапређење ефективности и ефикасности рада на основу унапређења организационе структуре и процесаса циљем испуњавања захтјева и повећања задовољства клијената.

Клијент:
„Цвјећарство Клиндић“, д.о.о.Бањалука
Контакт подаци клијента:
Kонтакт особa:Тибор Клиндић
Телефон:++ 387 51 462 108
E-mail:tibork@yahoo.com
Вријеме реализације пројекта од-до (датум):
01.09.2006-24.05.2007.
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):
Пројектовање,увођење и сертификација система менаџмента квалитетом у складу са захтјевима међународног стандарда ISO 9001:2000. Унапређење ефективности и ефикасности рада на основу унапређења организационе структуре и пословних процесаса циљем испуњавања захтјева и повећања задовољства купца.

Клијент
„Fratello trade“а.д. Бањалука
Контакт подаци клијента:
Kонтакт особa: Марио Дерајић
Телефон:++ 387 51 394 110
E-mail: derajic@fratello-trade.com
Вријеме реализације пројекта од-до (датум):
01.09.2006–03.05.2007.
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):
Пројектовање,увођење и сертификација система менаџмента квалитетом у складу са захтјевима међународног стандарда ISO 9001:2000. Унапређење ефективности и ефикасности рада на основу унапређења организационе структуре и пословних процесаса циљем испуњавања захтјева и повећања задовољства купца.

Клијент
„MKM Communications“ д.о.о. Бањалука
Контакт подаци клијента:
Kонтакт особa: Љиљана Зекановић
Телефон:++ 387 51 288 520
E-mail:info@mkm.rs.ba
Вријеме реализације пројекта од-до (датум):
01.11.2006-25.07.2007.
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):
Пројектовање,увођење и сертификација система менаџмента квалитетом у складу са захтјевима међународног стандарда ISO 9001:2000. Унапређење ефективности и ефикасности рада на основу унапређења организационе структуре и пословних процесаса циљем испуњавања захтјева и повећања задовољства купца.

Клијент
„Fast Food Pizzeta“д.о.о.Бањалука
Контакт подаци клијента
Kонтакт особa: Вида Удовчић
Телефон:++ 387 51 307 002
E-mail:pizzeta@spinter.net
Вријеме реализације пројекта од-до (датум):
26.01.2007-23.01.2008
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):
Пројектовање,увођење и сертификација система менаџмента квалитетом у складу са захтјевима међународног стандарда ISO 9001:2000. Унапређење ефективности и ефикасности рада на основу унапређења организационе структуре и пословних процесаса циљем испуњавања захтјева и повећања задовољства купца.

Клијент
Општина Шипово
Контакт подаци клијента:
Kонтакт особa: Биљaна Шегрт
Телефон:++ 387 50 360 010
E-mail:opstinasipo@yahoo.com
Вријеме реализације пројекта од-до (датум):
01.12.2006.-27.12.2007.
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):
Пројектовање,увођење и сертификација система менаџмента квалитетом у складу са захтјевима међународног стандарда ISO 9001:2000. Унапређење ефективности и ефикасности рада на основу унапређења организационе структуре и процесаса циљем испуњавања захтјева и повећања задовољства корисника услуга.

Клијент
„KMK“д.о.о. Бањалука
Контакт подаци клијента:
Kонтакт особa: Милорад Мирчета
Телефон:++ 387 51 456 131; 456 132
E-mail:kmk@blic.net
Вријеме реализације пројекта од-до (датум):
01.11.2006-.27.09.2007.
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):
Пројектовање,увођење и сертификација система менаџмента квалитетом у складу са захтјевима међународног стандарда ISO 9001:2000. Унапређење ефективности и ефикасности рада на основу унапређења организационе структуре и пословних процесаса циљем испуњавања захтјева и повећања задовољства купца.

Клијент
„Orion 3″Banjaluka
Контакт подаци клијента:
Kонтакт особa: Синиша Сукара
Телефон:++ 387 51 385 202; 389 330
E-mail:orion3bl@yahoo.com
Вријеме реализације пројекта од-до (датум):
01.03.2007- 30.10.2007
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):
Пројектовање,увођење и сертификација система менаџмента квалитетом у складу са захтјевима међународног стандарда ISO 9001:2000. Унапређење ефективности и ефикасности рада на основу унапређења организационе структуре и пословних процесаса циљем испуњавања захтјева и повећања задовољства купца.

Клијент
MI „IMPRO“Prijedor
Контакт подаци клијента:
Kонтакт особa: Синиша Сукара
Телефон:++ 387 52 215 327
E-mail:impro@prijedor.com
Вријеме реализације пројекта од-до (датум):
01.02.2008.-25.12.2008.
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):
Пројектовање,увођење и сертификација система менаџмента квалитетом у складу са захтјевима међународног стандарда ISO 9001:2000. Унапређење ефективности и ефикасности рада на основу унапређења организационе структуре и пословних процесаса циљем испуњавања захтјева и повећања задовољства купца.

Клијент
„Примапром“д.о.о. Бањалука
Контакт подаци клијента:
Kонтакт особa: Душко Врховац
Телефон:++ 387 51 221 780
E-mail:primaprom@blic.net
Вријеме реализације пројекта од-до (датум):
01.02.2008.-15.07.2008.
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):
Одржвање система менаџмента квалитетом у складу са захтјевима међународног стандарда ISO 9001:2000. Унапређење ефективности и ефикасности рада на основу унапређења организационе структуре и пословних процесаса циљем испуњавања захтјева и повећања задовољства купца.

Клијент
„IMSSTRADE „д.о.о. Бањалука
Контакт подаци клијента:
Kонтакт особa: Млађен Петровић
Телефон:++ 387 51 226
E-mail:imss-trade@blic.net
Вријеме реализације пројекта од-до (датум):
01.06.2008.15.10.2008.
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):
Пројектовање,увођење и сертификација система менаџмента квалитетом у складу са захтјевима међународног стандарда ISO 9001:2000. Унапређење ефективности и ефикасности рада на основу унапређења организационе структуре и пословних процесаса циљем испуњавања захтјева и повећања задовољства купца.

Клијент
„Maxcomerc“д.о.о. Челинац
Контакт подаци клијента:
Kонтакт особa: Мирослав Максимовић
Телефон:++ 387 51 560 660
E-mail:maxcom@teol.net
Вријеме реализације пројекта од-до (датум):
01.09.2008.- 25.05.2009.
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):
Пројектовање,увођење и сертификација система менаџмента квалитетом у складу са захтјевима међународног стандарда ISO 9001:2008. Унапређење ефективности и ефикасности рада на основу унапређења организационе структуре и пословних процесаса циљем испуњавања захтјева и повећања задовољства купца.