Олга Каран

  +387 65 600 577
 23.olga@gmail.com
  Подгрмечка 16а , Бања Лука
  Управљање квалитетом

Опис методологије извођења тренинга

Израда плана пројекта

Упознавање  са захтјевима (стандарда, области…)

Анализа функционисања постојећих процеса

Обука корисника за израду документације

Класифицирање: организационих јединица, радних мјеста, производа

Утврђивање политике, циљева и мјерних карактеристика

Израда процесног модела пословног система

Израда документације QМС-а, плана и њено архивирање.

Израда пословника QМС-а

Обука кадра за управљање документацијом

Имплементација документације QМС-а, интерне провјере и корективне мјере

Припрема за екстерну провјеру/ аудит

Припрема извјештаја о завршеном пројекту

Клијент: М&И Сyстемс д.о.о., Бана Милосављевића 8, Бања Лука 

Контакт подаци клијента:

Контакт особа: Даринка  Бањац

Телефон: 051/ 222-430

E-mail: darinka@mis-bih.com

Вријеме реализације пројекта од-до (датум)

01.09.2007. – 23.07.2008.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)

Рад на пројекту увођења система квалитета у предузеће по стандарду ИСО 9000:2001 и ИСО 9001:2001 у функцији Представника за управљање кавлитетом, спровођење интерног аудита, припрема за екстерни аудит.

Клијент: Спалдинг д.о.о., Бана Милосављевића 8, Бања Лука 

Контакт подаци клијента:

Контакт особа: Дарко Спасојевић

Телефон:  051/233-230

E-mail: darko.spasojevic@spalding.ba

Вријеме реализације пројекта од-до (датум)

01.09.2008. – 30.04.2009.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)

Израда бизнис планова, едукација корисника на сагледавању анализе пословања сопственог прдузећа и израда плана за будући период.