Мирјана Грмаш

  + 387 65 293 752
 mirjana.grmas@gmail.com
  18. новембра 14, Бијељина
  Занимање: Управљање квалитетом

Клијент
д.о.о. „Благолекс“ Бијељина

Контакт подаци клијента:
Контакт особа: Јелена Качаревић
Телефон: + 387 55 220 600
Email: office@blagoleks.net
Вођа пројекта: Увођење Систем управљања квалитетом и здравственом безбједношћу производа према ИСО 9001 и ХАЦЦП принципима
Вријеме трајања пројекта: Феб.2007. – нов.2007
Опис (циљ, главне активности, и резултат услуге):
Производња и развој дијететских и козметичких препарата и дистрибуција на велико и на мало лијекова, дијететских препарата, помоћних љековитих препарата, козметике и медицинских средстава
Резултати:
Цертификати за систем управљања према ИСО 9001 и према Цодеx-у Алиментариус-у,
Стална побољшања постигнута управљањем производно-пословним Системом у складу са захтјевима међународног стандарда ИСО 9001 и HACCAP принципима.

Клијент
„Wорк“ д.о.о. Бијељина
Контакт подаци клијента:
Контакт особа: Светислав Стевановић
Телефон: + 387 55 392 390
Email:office@work.ba
Задатак/пројект
Од – до (датуми):
Консултантске услуге успостављања, одржавања и побољшања Систем управљања квалитетом према захтјевима међународног стандарда ИСО 9001.
јул 2008-нов.2008
Опис (циљ, главне активности, и резултат услуге):
Постављање електричне инсталације и опреме. Производња електричне опреме, земљани радови за подземне инсталације, постављање вертикалне свјетлосне инсталације, пројектовање електро фаза и трговина на велико.
Пројектовање нисконапонске мреже и мреже за јавну расвјету.
Резултати:
Успостављен систем управљања за усмјеравање и контролу организације у погледу квалитета,
Цертификат ИСО 9001.

Клијент
„Моунтаин“ д.о.о. Сарајево

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Амира Мацуљи
Телефон: ++ 387 33 770 320
Email: info@mountain.ba
Задатак/пројект
Од – до (датуми):
Консултантске услуге успостављања система управљања квалитетом, усклађен са захтјевима стандарда ИСО 9001
Опис (циљ, главне активности, и резултат услуге):
Предузеће за архитектонске и инжињерске дјелатности, пројектовање и извођење радова, вањску и унутрашњу трговину.
Извођење свих врста машинских инсталација од пројектне документације до коначне израде како за климатизацију, гријање, вентилацију те пратеће електро радове.
Резултати:
Планирање, израда документације и имплементација ИСО 9001

Клијент
„Цопитраде“ д.о.о. Бијељина

Контакт подаци клијента:
Контакт особа: Слободан Продановић
Телефон: – 387 55 207 755
Е-маил: –
Задатак/пројект
Од – до (датуми):
Консултантске услуге успостављања система управљања квалитетом, усклађен са захтјевима стандарда ИСО 9001
XИ 2009.-ВИИИ 2011
Опис (циљ, главне активности, и резултат услуге)
Резултат:
Сертификат ИСО 9001

Клијент
д.о.о. Млин ТОМИЋ Бијељина

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Рада Томић
Телефон: + 387 55 330 508
Е-маил: –
Задатак/пројект
Од – до (датуми):
Консултантске услуге увођења Систем управљања квалитетом и здравствене безбједности производа према ИСО 9001 и ХАЦЦП принципима
ВИИИ 2009 – ИИ 2010
Опис (циљ, главне активности, и резултат услуге)
Резултат:
Сертификати ИСО 9001 и ХАЦЦП према Цодеx-у Алиментариус-у,

Клијент
„Спортинг-МБ“ д.о.о. Угљевик

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Јелица Џувелековић
Телефон: + 387 55 772 205
Е-маил: info@sporting-mb.ba
Задатак/пројект
Од – до (датуми):
Консултантске услуге увођења Систем управљања квалитетом
I 2011– VII 2011
Опис (циљ, главне активности, и резултат услуге)
Резултат:
Сертификати ИСО 9001

Клијент
д.о.о.„Благолекс“ Бијељина

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Јелена Качаревић
Телефон: + 387 55 220 600
Е-маил: office@blagoleks.net
Вријеме реализације пројекта од-до (датум):
Феб.2007. – нов.2007
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Вођа пројекта:
Систем управљања квалитетом и здравственом безбједношћу производа према ИСО 9001 и ХАЦЦП принципима.
Подручје примјене:
Производња и развој дијететских и козметичких препарата и дистрибуција на велико и на мало лијекова, дијететских препарата, помоћних љековитих препарата, козметике и медицинских средстава свих познатих произвођача
Резултати:
Ø Цертификати за систем управљања према ИСО 9001:2000 и према Цодеx-у Алиментариус-у,
Ø Стална побољшања постигнута управљањем производно-пословним Системом у складу са захтјевима међународног стандарда ИСО 9001 и ХАЦЦП принципима.

Клијент
„Моунтаин“ д.о.о. Сарајево

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Амира Мацуљи
Телефон: ++ 387 33 770 320
Е-маил: info@mountain.ba
Вријеме реализације пројекта од-до (датум):
Од VIII 2008.- даља реализација на чекању
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):
Консултантске услуге успостављања система управљања квалитетом, усклађен са захтјевима стандарда ИСО 9001
Подручје примјене:
Предузеће за архитектонске и инжињерске дјелатности, пројектовање и извођење радова, вањску и унутрашњу трговину.
Извођење свих врста машинских инсталација од пројектне документације до коначне израде како за климатизацију, гријање, вентилацију те пратеће електро радове.
Резултати:
Планирање, израда документације и имплементација ИСО 9001:2000