Мирослав Драгић

  +387 65 768 123
 miroslav.dragic@gmail.com
  Тромеђа 2Е, Бања Лука
  Занимање: Управљање квалитетом

Клијент:Три Бест д.о.о. Бања Лука

Контакт подаци клијента
Kонтакт особa: Ђуђић Бранко
Телефон: 051/394 076
Е-пошта: info@tribestbl.com

Вријеме реализације пројекта од-до (датум)
15.06.2005-15.12.2005
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Рачунаром интегрисано пројектовање производа и управљање производњом.

Клијент:Mahnjača dd ,Anke Topic bb, 72230 Žepče, BiH

Контакт подаци клијента
Kонтакт особa: Саша Јовановић
Е-пошта:mahnjaca@tel.net.ba

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):1.10.2003 – 1.04.2004.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Пројектовање и имплементација система менаџмента квалитетом према захтјевима стандарда ISO 9001:2000 подржаног рачунарском обрадом података

Клијент:ЈКП Водовод Бања Лука

Контакт подаци клијента
Kонтакт особa: Драган Симић

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):1.03.2003 – …

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Изградња и одржавање интегрисаног информационог система за управљање залихама материјала.

Клијент:MaxMara
Контакт подаци клијента
Kонтакт особa: Ковачевић Саво
Телефон: 065/514139

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):2002 година

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Пројектовање и имплементација система менаџмента квалитетом према захтјевима стандарда ISO 9001:2000 подржаног рачунарском обрадом података;

Клијент:ВиЗ Заштита д.о.о. Бања Лука

Контакт подаци клијента
Kонтакт особa: ВиЗ Заштита д.о.о. Бања Лука
Телефон: 051 366 045
Е-пошта:vzzastita@teol.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):2006…

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Пројектовање и имплементација система менаџмента квалитетом према захтјевима стандарда ISO 9001:2000 подржаног рачунарском обрадом података;

Клијент:Елас Комерц д.о.о Бања Лука

Контакт подаци клијента
Kонтакт особa: Жељко Петровић
Телефон: 051/ 413-068
Е-пошта: elas@teol.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):2006…

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Пројектовање и имплементација система менаџмента квалитетом према захтјевима стандарда ISO 9001:2000 подржаног рачунарском обрадом података(пројекат суфинансиран од Владе РС);

Клијент:Адвокатска фирма Сајић

Контакт подаци клијента
Kонтакт особa: Сајић Александар
Телефон: 051 277 620
Е-пошта:adv.sajic@blic.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):2006…

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Пројектовање и имплементација интегрисаног система менаџмента квалитетом према захтјевима стандарда ISO 9001:2000 (пројекат суфинансиран од Владе РС, Сертификација у току)