Мира Поповић

  +387 65 692 253
 mirap@bl.komorars.ba
  Алеја Светог Саве 70, Бања Лука
  Занимање: Управљање квалитетом

Опис методологије извођења тренинга

Приликом увођења система менаџмента квалитетом према ISO 9001:2008 врше се и обуке запослених око увоеђења менаџмент система и обука за интене провериваче. Све обуке се врше тако што се припрме презентације у Pоwer Pointu да слушаоци могу пратити предавање путем видео бима, а такође они добију та предавања у штампаној форми.

Клијент:«Електро Нешо» д.о.о. Бања Лука

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Ненад Малић, директор
Телефон: 051/214 366, 065/587 726
Е-пошта:elektroneso@blic.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):03.03.2008 – 27.10.2008.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Пружање консултантских услуга на увођењу система менаџмента квалитеом према ISO 9001:2000

Клијент:«Фама» д.о.о. Челинац

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Радојка Кузмановић, директор
Телефон:051/551 282, 065/561 561
Е-пошта: fama@blic.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):27.11.2007 – 23.04.2008

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Пружање консултантских услуга на увођењу система менаџмента квалитеом према ISO 9001:2000

Клијент:«Електро план» д.о.о. Бања Лука

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Дарко Клак, директор
Телефон: 051/461 380, 065/513 867
Е-пошта:elektroplan@blic.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):Октобар 2007 – Априла 2008

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Пружање консултантских услуга на увођењу система менаџмента квалитеом према ISO 9001:2000

Клијент:«Miltex» д.о.о. Бања Лука

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Миле Кнежевић, директор
Телефон: 051/ 300 328

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):Новембар 2006 – Октобра 2008.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Пружање консултантских услуга на увођењу система менаџмента квалитеом према ISO 9001:2000

Клијент:«М&М Изотерм» д.о.о. Лакташи

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Милош Мачинковић
Телефон: 051/740 883
Е-пошта:mmizoterm@blic.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):26.11.2007- 10.04.2008.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Пружање консултантских услуга на увођењу система менаџмента квалитеом према ISO 9001:2000

Клијент:«Смрчак» д.о.о. Зворник

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Драгица Мијатовић, директор
Телефон: 056/210 365
Е-пошта smrcakzv@spinter.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):20.08.2007. – 10.08.2008.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Пружање консултантских услуга на увођењу система менаџмента квалитеом према ISO 9001:2000

Клијент:«CREDO» д.о.о. Бања Лука

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Мирјана Ступар
Телефон: 051/213 960
Е-пошта: credo@teol.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):09.10.2006. – 28.05.2008.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Пружање консултантских услуга на увођењу система менаџмента квалитеом према ISO 9001:2000

Клијент:«COMPEX» д.о.о. Бања Лука

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Ненад Бодирожа
Телефон: 051/301 862, 306 833
Е-пошта: compex@blic.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):20.06.2007. – 07.07.2008.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Пружање консултантских услуга на увођењу система менаџмента квалитеом према ISO 9001:2000

Клијент:«Flor» д.о.о. Челинац

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Маја Вујичић
Телефон:065/ 603 400
Е-пошта:flor@blic.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):23.11.2006. – 29.11.2007.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Пружање консултантских услуга на увођењу система менаџмента квалитеом према ISO 9001:2000

Клијент:«Mushroom» д.о.о. Челинац

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Милан Зорић
Телефон: 051/552 094, 065/690 058
Е-пошта:mushroom@blic.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):26.12.2006. – 10.12.2007.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Пружање консултантских услуга на увођењу система менаџмента квалитеом према ISO 9001:2000

Клијент:«Драгичевић» д.о.о. Бања Лука

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Љубомир Драгичевић, директор
Телефон: 051/ 323 760
Е-пошта:dragicevic@blic.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):20.06.2008. – 23.06.2009.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Пружање консултантских услуга на увођењу система менаџмента квалитеом према ISO 9001:2008

Клијент:«МБ Модул» д.о.о. Приједор

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Милан Мамлић, директор
Телефон: 052/334 290
Е-пошта:mbmodul@poen.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):30.06.2008. – 08.07.2009.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Пружање консултантских услуга на увођењу система менаџмента квалитеом према ISO 9001:2008

Клијент:«Vodex» д.о.о. Прњавор

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Љубиша Војводић, директор
Телефон: 051/663 753, 065/ 530 380
Е-пошта:vodex@blic.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):30.06.2008. – 09.07.2009.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Пружање консултантских услуга на увођењу система менаџмента квалитеом према ISO 9001:2008

Клијент:«Наш дом МБ»д.о.о. Градишка

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Боро Гогић, директор
Телефон: 051/837 070, 065/ 916 416
Е-пошта:nasdom@rskoming.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):26.06.2008. –

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Пружање консултантских услуга на увођењу система менаџмента квалитеом према ISO 9001:2008

Клијент: «Twins prom» д.о.о. Градишка

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Владан Зељаја, директор
Телефон: 051/814 921, 065/ 855 795
Е-пошта:twins@rskoming.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):18.06.2008. –

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Пружање консултантских услуга на увођењу система менаџмента квалитеом према ISO 9001:2008

Клијент:«Монтмонтажа» д.о.о. Бања Лука

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Урош Шарић, директор
Телефон: 051/394 095, 065/ 589 589
Е-пошта:montinox@blic.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):20.06.2008. –

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Пружање консултантских услуга на увођењу система менаџмента квалитеом према ISO 9001:2008