Мира Бајић

  +387 65 763 697
 agencija@alfa-konsalting.com
  Цара Уроша 63, Бијељина
  Дипломирани инжењер агрономије

Услуге које пружа консултант Мира Бајић, власница агенције „ALFA KONSALTING“, Бијељина:

Имплементација стандарда

ISO 9001:2015 (Системи управљања квалитетом)ISO 14001:2015 (Системи управљања животном средином)
ISO 17020:2012 (Оцјењивање усаглашености – захтјеви за рад различитих врста инспекцијских тијела)ISO 17025:2017 (Општи захтјеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање)
ISO 19011:2018 (Упутства за провјеру система управљања)ISO 22000:2018 (Системи управљања сигурношћу хране)
ISO 27001:2018 (Системи управљања безбједношћу информација)ISO 45000:2018 (Системи управљања безбједности и здрављем на раду)
ISO 50001:2018 (Системи управљања енергијом)HALAL (Правила и смјернице за производњу и припрему хране у складу са исламским вјерским обичајима)
HACCP (Систем безбедности хране)GLOBALG.A.P(Међународни стандард добре пољопривредне праксе)
FSC (Ланац контроле)BRC (Стандард Британског малопродајног конзорцијума)
FSSC 22000 (Системи управљања безбједношћу хране)ORGANIC (Органска производња хране)
CE-ZNAK (Усаглашеност производа са захтјевима)IFS FOOD (Међународни прехрамбени стандард)
ISO 22317:2015 (Смјернице за анализу утицаја на пословање)GMP + FSA (Добра производна пракса за животињску храну)
IATF 16949 (Систем управљања квалитетом у аутомобилској индустрији)ISO 37001:2016 (Системи управљања против корупције)
ISO 31000:2019 (Принципи и смјернице управљања ризиком)ISO 22716:2007 (Добра произвођачка пракса у козметици)
ISO 10000 (Породица стандарда квалитета)ISO 27005:2018 (Управљање ризиком по безбједност информација)
ISO 13484:2016 (Систем управљања квалитетом – медицинска средства)
Стандарди које нуди агенција за пружање интелектуалних услуга „Alfa Konsalting“

Обуке

1. Обуке према захтјевима међународних стандарда.
2. Обукe за интерног аудитора према ISO 19011: 2018.
3. Обукe о доброј хигијенској пракси.
4. Обукe у области управљања људским ресурсима.
Обуке које нуди агенција за пружање интелектуалних услуга „ALFA KONSALTING“

Остале услуге

1. Оптимизација производног процеса.
2. Реорганизација пословних система.
3. Реструктурирање пословних процеса.
4. Управљање ризиком у пословним системима.
5. Континуитет пословања након кризних ситуација.
6. Методе и технике за анализу пословног окружења.
Остале услуге које нуде агенције за интелектуалне услуге „ALFA KONSALTING“