Милош Тодоровић

  +387 65 910 944
 at@blic.net
  Вељка Млађеновића бб, Бања Лука
  Занимање: Маркетинг, менаџмент људских ресурса, остале тренинг услуге, пословна комуникација, управљање и организација МСП, тимски рад, унапређење продаје, управљање људским ресурсима, управљање продајом и набавком, управљање промјена

Клијент: Centrum trade d.o.o., Бања Лука

Контакт подаци клијента
Kонтакт особa: Жељко Видаковић, дир.
Телефон: 051 389 700
Е-пошта: vanja@centrumtrade.com
Вријеме реализације пројекта од-до (датум):2006 – 2007

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):
Тренинг „Bullet Proof Manager“

Клијент: Carmen line d.o.o.,Tрн – Лакташи

Контакт подаци клијента
Kонтакт особa: Зорислав Стојић, дир.
Телефон: 051 585 585
Е-пошта: info@carmen-line.com

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):2007 – 2008

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):
Тренинг „Bullet Proof Manager“

Клијент: Gloria line d.o.o., Бања Лука

Контакт подаци клијента
Kонтакт особa: Танасије Јовић, дир.
Телефон: 051 424 065
Е-пошта: glorialine@blic.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):2007 – 2008

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Тренинг „Bullet Proof Manager“

Клијент: Алба д.о.о., Зеница

Контакт подаци клијента
Kонтакт особa: Џафер Даутбеговић, дир.
Телефон: 032 442 851
Е-пошта: alba-zenica@alba.ba

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):2008 – 2009

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Тренинг „Bullet Proof Manager“

Клијент: Институт за хидротехнику грађ.факултета у Сарајеву

Контакт подаци клијента
Kонтакт особa: Тарик Купусовић, дир.
Телефон: 033 212 466
Е-пошта: heis@heis.com.ba

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):2008 – 2009

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Тренинг „Bullet Proof Manager“

Клијент: Нова форма д.о.о., Шамац

Контакт подаци клијента
Kонтакт особa: Маријан Мишић, дир.
Телефон: 054 612 253
Е-пошта: office@novaforma-furniture.com

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):2008 – 2009

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Тренинг „Bullet Proof Manager“

Клијент: Спектар дринк д.о.о., Бијељина

Контакт подаци клијента
Kонтакт особa: Ђорђе Славињак, дир.
Телефон: 055 212 280
Е-пошта: sdrink@teol.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):2008 – 2009

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Тренинг „Bullet Proof Manager“

Клијент: Tржница а.д., Бања Лука

Контакт подаци клијента
Kонтакт особa: Радосав Грбић, дир.
Телефон: 051 222 450
Е-пошта: info@trznica-bl.com

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):2008 – 2009

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Тренинг „Bullet Proof Manager“

Клијент: Интерпром д.о.о., Дервента

Контакт подаци клијента
Kонтакт особa: Драго Кнежевић, дир.
Телефон: 053 333 059

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):2008 – 2009
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Тренинг „Bullet Proof Manager“

Клијент: МКО Жене за жене, Сарајево

Контакт подаци клијента
Kонтакт особa: Сеида Сарић, дир.
Телефон: 033 770 010
Е-пошта: info@zenezazene.ba

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):2008 – 2009

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Тренинг „Bullet Proof Manager“

Клијент: Репуб. управа за геод.и имов.-правне послове, Бања Лука

Контакт подаци клијента
Kонтакт особa: Тихомир Глигорић, дир.
Телефон: 051 338 000
Е-пошта: rgu_sop@inecco.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):2009 – 2010

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Тренинг „Bullet Proof Manager“

Клијент: New Sanatron д.o.o, Нови Град

Контакт подаци клијента
Kонтакт особa: Жељка Крпић, дир.
Телефон: 052 751 144
Е-пошта: newsanatron@poen.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):2009 – 2010

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Тренинг „Bullet Proof Manager“

Клијент: Еко – Бел д.о.о., Трн – Лакташи

Контакт подаци клијента
Kонтакт особa: Владимир Шушњар, дир.
Телефон: 051 505 888
Е-пошта: ekobel@blic.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):2009 – 2010

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Тренинг „Bullet Proof Manager“

Клијент:Центар за социјални рад, Бања Лука

Контакт подаци клијента
Kонтакт особa: Борка Вукајловић, дир.
Телефон: 051 348 515
Е-пошта: csrbl@blic.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):2010 – 2011

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Тренинг „Bullet Proof Manager“

Клијент: Rema trade д.о.о., Трн – Лакташи

Контакт подаци клијента
Kонтакт особa: Радомир Ремић, дир.
Телефон: 051 585 135
Е-пошта: rema@inecco.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):2010 – 2011

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Тренинг „Bullet Proof Manager“