Зоран Карић

  +387 65 311 810
 zoran_karic@banjaluka.rs.ba
  Јовице Савиновића 81ц , Бања Лука
  Занимање: Управљање квалитетом

Клијент: Фабрика дувана АД Бања Лука

Контакт подаци клијента:
Kонтакт особa: Драшко Јаничић
Телефон: 051 302 130
E-mail:

Вријеме реализације пројекта од-до (датум)
1999-2000

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Пројектовање и увођење Система квалитета ISO9000 стандарда у Фабрици дувана АД Бања Лука.