Зорана Танасић

  +387 66 913 223
 zorana.tanasic@unibl.com
  Млађе Ћусића 210, Бања Лука
  Занимање: управљање квалитетом

Опис методологије пружања консултантских услуга системима менаџмента (ИСО 9001:2015, ИСО 14001:2004 и OHSAS 18001:2005)
Израда плана пројекта
Упознавање са захтјевима (стандарда, области…)
Анализа функционисања постојећих процеса
Обука корисника за израду документације
Класификација: организационих јединица, радних мјеста, производа
Утврђивање политике, циљева и мјерних карактеристика
Израда процесног модела пословног система
Израда документације менаџмент система, плана и њено архивирање.
Израда пословника система менаџмента
Обука кадра за управљање документацијом
Имплементација документације сисмема менаџмента, интерне провјере и корективне мјере
Припрема за екстерну провјеру/ аудит
Припрема извјештаја о завршеном пројекту ИСО 9001:2015, ИСО 14001:2004 и OHSAS 18001

Клијент:
Жељезница Републике Српске а.д, Добој

Контакт подаци клијента:
Kонтакт особa: Мирко Манојловић, Шукало Будимир
Телефон: 053/241-005, 065/990-957
E-mail: –
Вријеме реализације пројекта од-до (датум)
2009-2011
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):
Систем управљања према захтјевима међународног стандарда ИСО 9001:2008

Клијент:
ЕЛЕКТРОКРАЈИНА, Бања Лука

Контакт подаци клијента:
Kонтакт особa: Соња Товиловић
Телефон: 051/246-302;
E-mail: info@elektrokrajina.com
Вријеме реализације пројекта од-до (датум):
2009 – 2011
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):
Интегрисани систем управљања према захтјевима међународних стандарда ИСО 9001:2008, ИСО14001:2004 и ОХСАС 18001

Клијент:
Градска управа Бања Лука
Контакт подаци клијента:
Kонтакт особa: Љиљана Васојевић Радовановић
Телефон: 051/244-445
E-mail: ljiljana_v_radovanovic@banjaluka.rs.ba
Вријеме реализације пројекта од-до (датум):
2007
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):
Систем управљања према захтјевима међународног стандарда ИСО 9001:2000

Клијент:
КАЛДЕРА, Лакташи

Контакт подаци клијента:
Kонтакт особa: Ранка Томић- Стојковић
Телефон: 051/580 371
E-mail: stojkovic@kalderacompani.com
Вријеме реализације пројекта од-до (датум):
2008-2010
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):
Интегрисани систем управљања према захтјевима међународних стандарда ИСО 9001:2008 и ИСО14001:2004.