Здравко Миовчић

  +387 51 300 241
 eda@edabl.com
  Равногорска 24, Бања Лука
  Занимање: Управљање квалитетом

Опис методологије извођења тренинга

Међусобно упознавање, очекивања учесника тренинга, презентовање садржаја и плана извођења тренинга (могућност прилагођавања), упознавање са најважнијим теоријским концептима, case study – приказ случајева, интерактивна комуникација, вјежбе, рад у групама – практична примјена презентованих садржаја, презентације урађеног, коментари учесника, подјела тренинг материјала, евалуација тренинга.

Клијенти:

Извозно-кредитна агенција Босне и Херцеговине ИГА

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Мирко Дејановић
Телефон: 051/ 220-120
Е-пошта: d.mirko@inecco.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум): Мај – децембар 2008.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
− Квалитативно и квантитативно истраживање тржишта,
− Креирање онлине базе података клијената,
− Database маркетинг (осмишљавање, покретање и дистрибуција билтена),
− Редизајн визуелног идентитета и израда књиге графичких стандарда,
− Креирање корпоративног слогана,
− Припрема плана промотивних догађаја.

Резултат: Повећана упознатост и интересовање циљне групе клијената за производима ИГЕ, иницирани нови послови са постојећим и новим клијентима.

ТОП – Творница опекарских производа, Бања Лука

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Драгана Бјелогрлић
Телефон: 051/370-060

Вријеме реализације пројекта од-до (датум): Фебруар – април 2008.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Креација и дизајн штампаног промотивног материјала кориштеног у оквиру успјешно спроведене акције унапређења продаје.

„ФРУКТА ТРАДЕ“, Дервента

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Душко Јеврић
Телефон: 053/310-520
Е-пошта:fructa@teol.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум): 2007-2008

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Технолошки пројекат фабрике за производњу кечапа и мајонеза, те израда пројекта анализе ризика и критичне контролне тачке са крајњим циљем добијања HACCP цертификата.

Пројекти успјешно реализовани, клијент цертификован 01. фебруара 2007. године.

„ТЕЛЕГРОУП“, Бања Лука

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Миломир Глигоријевић
Телефон: 051 321 000
Е-пошта:milomir.gligorijevic@telegroup-ltd.com

Вријеме реализације пројекта од-до (датум): 2007-2008

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Израда пројекта интегрисаног менаџмент система према захтјевима међународних стандарда менаџмента квалитета, серије ISO 9000:2001

„ТЕСЛА“, Модрича

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Јелисије Јовићевић
Телефон: 053/820-200

Вријеме реализације пројекта од-до (датум): 2005-2006

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Израда пројекта интегрисаног менаџмент система према захтјевима међународних стандарда менаџмента квалитета, серије ISO 9000:2000 и ISO 14000.