Здравко Глушица

  + 387 65 424 243
 mobes5@open.telekom.rs
  Краља Петра Другог Карађорђевића 346, Бања Лука
  Остала подручја савјетовања, Управљање квалитетом

Клијент

ХИ ДЕСТИЛАЦИЈА А.Д. Теслић

Контакт подаци клијента

Контакт особа: Драгољуб Стевандић

Телефон: +387 53 431 300

E-mail: office@destilacija.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):

20.09.2009-15.01.2010.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):

Имплементација и сертификација ИСО 9001:2008 у ХИ ДЕСТИЛАЦИЈА А.Д. за област производње и дистрибуције сирћета и дрвеног угља

Клијент

ИЗОЛИР А.Д., Зрењанин

Контакт подаци клијента

Контакт особа: Дејан Јовановић

Телефон: :+381 23 561 791

E-mail: office@izolir.rs

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):

04.08.2008.-12.05.2009.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):

Имплементација и сертификација ИСО 9001:2008 и ИСО-ОХСАС 18001:2007 за област производње и дистрибуције полиетиленских цијеви и осталих цијеви

Клијент

ЗАВАРИВАШ Д.О.О., Миљаковци

Контакт подаци клијента

Контакт особа: Зоран Топић

Телефон: +387 52 375 000

E-mail: zavarivac@poen.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):

23.03.2009.-14.08.2009.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):

Имплементација и сертификација ИСО 9001:2008 и ИСО 14001:2004 за област производње и дистрибуције челичних конструкција

Клијент

Home Invest Д.О.О.

Контакт подаци клијента

Контакт особа: Младен Павловски

Телефон: +381 21 674 11 60

E-mail: zavarivac@poen.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):

15.01.2010.-15.07.2010.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):

Имплементација и сертификација ИСО 9001:2008 за област Инвестиције у грађевинарству, Израда идејног решења, израда главног пројекта (основни и високи ниво), Пројекат ентеријера са презентацијом, Специјални пројекти (вентилација, гасне коморе, ПП системи), исходовање инвестиоционо-техничке документације за изградњу свих врста објекта, Израда бизнис планова и инвестиционих студија и заступање, Пројект менаџмент, Маркетинг пројекта и Управљање продајом; Извођење свих врста грађевинских радова у високоградњи.