Жељко Топић

  +387 65 969 838
 topicz@yahoo.com
  Зоре Ковачевић 28, Бања Лука
  Занимање: Маркетиншко планирање и истраживање, Организација производње, Маркетинг, Остала подручја савјетовања, Пословно планирање, Развој производа, Управљање и организација МСП, Управљање квалитетом, Управљање људским ресурсима, Управљање продајом и набавком

Клијент: Стара Ортопедија
Бања Лука
Производња ортопедских помагала

Контакт подаци клијента:
Контакт особа: Мирослав Чађо
Телефон:
E-mail: staraortopedija@gmail.com

Вријеме реализације пројекта од-до (датум)
2010

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Заврсна припрема предузећа за сертификацију најпогоднијег система према захтјевима норме ИСО 9001.
Резултат: припремљен

Клијент: Ортоплус д.о.о.
, Бања Лука
Производња ортопедских пмагала

Контакт подаци клијента:
Контакт особа: Рајко Станиц
Телефон: 051 307 183
E-mail:

Вријеме реализације пројекта од-до (датум)
2010

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Припрема предузећа за надзорну провјеру, унапредјење система квалитета најпогоднијег система према захтјевима норме ИСО 9001.