Душко Вучић

  +387 51 325 020
 office@aced.ba
  Булевар војводе Петра Бојовића 1а, Бања Лука
  Управљање квалитетом

Опис методологије извођења тренинга

Тренинзи се изводе у форми теоријске наставе и практичних вјежби. Практичне вјежбе код учесника подстиче иницијативу за креативан рад у рјешавању конкретних проблема са којим се сусрећу у свакодневном раду. Настава се изводи кроз предавања и дискусију, уз примјену савремених метода као што су: видео презентација, интернет подршка едукативном процесу, методе интерактивне комуникације, креативне радионице и студије карактеристичних случајева. Посебна пажња се посвећује обради и рјешавању практичних проблема.

Рад се одвија у групама са оптималним бројем учесника. Поред сертификованих предавача у настави се ангажују и истакнути стручњаци из праксе. Вјежбе и студије примера из праксе се реализују у комуникацији са водећим Интернет провајдерима и успјешним предузећима у области пословања.

Клијент

IOCC – Међународна православна добротворна организацијa

Контакт подаци клијента

Контакт особа: Деан Триантафилоу, извршни директор

Телефон: +1 410 243-9820

E-mail: CTriantafilou@iocc.org

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):

Мај 2009. год – децембар 2009. год.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):

Покретање предузетништва међу студентима. Предавања на теме:

Стратегијски и оперативни менаџмент

Управљање људским и финансијским ресурсима

Предузетништво и маркетинг

Вербалне и невербалне комуникације

Управљање системом квалитета

Пословне финансије и финансијско савјетовање

ИТ Маркетинг

Писање пословних планова и пословни консалтинг

Медији и односи са јавношћу

Клијент

USDA – Министарство пољопривреде САД-а

Контакт подаци клијента

Контакт особа:

Телефон: –

Е-маил: – 

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):

Од 1998. год – 2005. год.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):

Унапријеђење локалних невладиних организација. Предавања на теме:

Основни организациони развој и управљање НВО-а

Писање приједлога пројекта

Наративно и финанцијско извјеставање

Стратешко планирање

Јавно заговарање и лобирање

Изградња мрежа и коалиција

Развој маркетиншког и пословног плана

Вјештине медијске промоције

Волонтерски рад

Прикупљање средстава

Клијент

USDA – Министарство пољопривреде САД-а

Контакт подаци клијента

Контакт особа:

Телефон: –

Е-маил: –

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):

Од 1998. год – 2005. год.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):

Унапријеђење пољопривредне производње и руралног развоја. Предавања на теме:

Локални и регионални одрживи економски развој

Развој кластера

Израда стратегија руралног развоја на локалном и регионалном нивоу

Развој партнерства између јавног и приватног сектора

Припрема и провођење пројеката у пољопривредном, прехрамбеном и индустријском сектору

Развој пословних планова, процјена тржишта, инвестиционо планирање и процјена ризика производње

Развој задружног сектора и организациони развој земљорадничких задруга

Јачање удружења пољопривредних произвођача

Консултантске услуге и едукација из пољопривредне производње: воћарство, сточарство, биљна производња, повртларство, итд