Душанка Тодоровић

  +387 55 201 251
 todorov@telrad.net
  Његошева 30/22, Бијељина
  Занимање: Прехрана, управљање квалитетом

Клијент: „Танасић“ д.о.о. Дворови

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Танасић Перо
Телефон:065/300-666
Е-пошта: tanasic5@hotmail.com

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):Април 2009. – децембар 2009.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Припрема организације за HACCP принципе; прерада и конзервисање воћа и поврћа;цертифицирани, децембар 2009 – ТÜV Thüringen

Клијент: „БН – ДУКАТ“ д.о.о. Бродац

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Пајић Ненад
Телефон:065/723-463
Е-пошта: pnenad@teol.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум): Март 2010. – јул 2010.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Консултације за припрему пословног система према стандарду ISO 9001:2000 и HACCP принципима,прерада и производња млинских производа,цертифицирање у току.

Клијент: „Сава – Семберија“ Бијељина

Контакт подаци клијента
Контакт особа:Миланка Павловић
Телефон:065/938-847
Е-пошта: savasemberija@ymail.com

Вријеме реализације пројекта од-до (датум): Март 2010. – децембар 2010.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Консултације за припрему пословног система према стандарду ISO 9001:2000 и HACCP принципима,прерада и конзервисање воћа и поврћа,цертификација у току