Драган Чомић

  +387 65 392 873
 ikor.institut@gmail.com
  Бановић Страхње 10, Бања Лука
  Занимање: Управљање квалитетом

Опис методологије извођења тренинга

Приликом обављања едукације и тренинга, користи се LPC (Learn, Practice, Communicate) метода. У првој фази Л- учење, усвајају се нова знања,уз уважавање различитих стилова учења.
Practice-фаза вјежбања Практична примјена новостећеног знања кроз симулације, вођење дискусија и рад на стварним случајевима.
Communicate-комуницирање, интегрисање свега наученог у примјењиво знање или вјештину.

Приликом усаглашавања пословања са захтјевима различитих стандарда едукације се врше обучавањем топ менаџмента, представника руководства за квалитет, као и свих радника укључених у системе менаџмента.
Методологија обуке и тренинга је заснована на појединачном и групном раду, уз разраду конкретних примјера на предметном предузећу, као и примјера добре домаће и иностране праксе.
Стављање акцента на укључивање свих и размјену информација.
За сваку едукативну активност израђени штампани материјали, доступност тренера и након завршене едукације.

Клијент:Благорад доо

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Миленко Благојевић
Телефон:065 511 870
Е-пошта: bbojan@blic.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):01.01.2007.-30.07.2007.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Припрема предузећа за управљање системом квалитета по захтјевима ISO 9001 стандарда

Клијент:Индустријске плантаже АД

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Дарио Јокановић
Телефон: 065 525539
Е-пошта: ind.plan@teol.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):03.03.2007-03.12.2007.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Припрема предузећа за управљање системом квалитета по захтјевима ISO 9001 стандарда
Усаглашавање пословања са FSC стандардима за шумарство

Клијент: Ауто Миловановић

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Дејан Миловановић
Телефон: 051 228 522
Е-пошта: office@automilovanovic.com

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):01.01.2009-

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Припрема предузећа за управљање системом квалитета по захтјевима ISO 9001 стандарда

Клијент: Шумаплан доо

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Душко Топић
Е-пошта: sumaplan@inecco.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):05.10.2007-12.04.2008.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Припрема предузећа за управљање системом квалитета по захтјевима ISO 9001 стандарда

Клијент:Беопласт доо

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Илија Киклић
Телефон: 051 586 421
Е-пошта: info@beoplast.info

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):01.06.2008-01.03.2009.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Припрема предузећа за управљање системом квалитета по захтјевима ISO 9001 стандарда
Припрема предузећа за управљање системом заштите животне средине по захтјевима ISO 14001 стандарда