Драган Миловановић

  +387 51 430 052
 dragan.milovanovic@ef.unibl.org
  Мајке Југовића 4, Бања Лука
  Занимање: Реструктурирање предузећа, Кризни менаџмент, Пословно планирање, Пословне финансије