Драгана Ђокић-Васић

  +387 65 755 292
 draganadj07@yahoo.com
  Незнаних јунака 14/17, Бијељина
  Занимање: Организација производње, oстала подручја савјетовања, прехрана, развој производа, управљање квалитетом, управљање људским ресурсима, управљање продајом и набавком

Клијенти:

Институт за воде, Бијељина

Контакт подаци клијента
Контакт особа:Здравко Стевановић
Телефон:055 211 567
Е-пошта:info@institutzavode.com

Вријеме реализације пројекта од-до (датум): 2006-2008

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):
Увођење стандарда ISO 9001 и акредитација лабораторије BAS ISO 17025:2006.